Mravnost a morálka mafiánského plesu

Mravnost je shoda jednání člověka s vnitřními mravními normami (svědomím). Cílem mravní výchovy je vnitřně integrovaná a svobodná osobnost, která jedná v souladu svého přesvědčení a v souladu se společenskými mravními normami. Do právních systémů zakotveny i ideje spravedlnosti, slušnosti a poctivosti.

Dobrými mravy společnosti je nutno chápat souhrn určitých etických a kulturních norem společnosti, z nichž některé jsou trvalou a neměnnou součástí lidské společnosti, jiné spolu se společností podléhají vývoji. Mezi dobré společenské mravy tak určitě patří i schopnost nehrát si na zločince.

Mafián je zločinec.  Na Sicílii a později s příchodem italských emigrantů do Ameriky i v Americe vznikaly gangy zločinců, které spolu bojovaly o moc a zisky z nezákonných obchodů. Mafie je organizovaný zločin.

Společenský pojem „dobré mravy“ vychází z řeckého učení o tom, co je slušné, vhodné, spravedlivé. Morálka je „systém hodnotových představ a příkazů, který třídí jednání podle dobra a zla. Základní význam přitom mají imperativy z hlediska zápovědi, které mají zdržet jednotlivce od plného uskutečnění jeho vitálních popudů ve prospěch akceptování podmínek sociálního soužití jako je spravedlnost a uznání práv cizí osoby, jakož i uznání druhých lidí jako cíle, nikoliv jako prostředku. Morálka vychází z kultury, což vede k odlišnostem v jednotlivých společnostech.“

Mafiánský ples je v podstatě hrou na zločince: ctihodné muže. Z pohledu společenské zodpovědnosti je hra na zločince za pomyslnou hranicí dobrých mravů jako chování, které lze společensky tolerovat.

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů