Nejvyšší soud ČR: VAS a.s. si nemůže vybírat, komu zaplatí vodárenské nájemné

peníze vodaNejvyšší soud České republiky se zastal Statutárního města Jihlavy při placení nájmů z provozování vodovodů a kanalizací na území krajského města. Původně zamítavý rozsudek Krajského soudu v Brně je zrušen a věc bude znovu projednána.

Krajský soud je ovšem při dalších svých soudních verdiktech vázán právním názorem Nejvyššího soudu České republiky.

Statutární město Jihlava bylo zakládajícím členem Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Členství Jihlavy v dobrovolném vodárenském svazku měst a obcí Jihlavska skončilo dnem 31.12.2012,  když Zastupitelstvo Jihlavy v letech 2009 rozhodlo a v roce 2010 potvrdilo rozhodnutí odejít ze SVAK Jihlavsko.

Před pěti lety Statutární město Jihlava oznámilo Vodárenské a.s. jako nájemci vodovodů a kanalizací odchod ze Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko a žádalo placení nájemného do městské pokladny místo do pokladny SVAKu.  Nájemné mělo být do městské pokladny Statutárního města Jihlava placeno za období, kdy Jihlava už nebyla členskou obcí SVAKu Jihlavsko. Tedy od roku 2013. Jihlava neplacení nájemného na svůj účet zažalovala u Krajského soudu v Brně.

Vodárenská a.s. doložila výpisem z bankovních účtů, že žalované nájemné zaplatila a to na účet SVAKu Jihlavsko. Jihlava předložila v soudním sporu otázku hmotného práva, zda po ukončení smluvního vztahu mezi Jihlavou a SVAKem Jihlavsko splnila VAS a.s. jako nájemce majetku svou smluvní povinnost uhradit nájemné na účet původního pronajímatele (SVAK Jihlavsko).

Podle verdiktu Nejvyššího soudu České republiky měly platby za nájemné směřovat na účet nového pronajímatele (Statutárního města Jihlavy) , nikoliv na účet SVAKu Jihlavsko jako jeho předchůdce.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky nemá nájemce možnost volby, zda bude platit nájemné nabyvateli nebo původnímu nájemci. Povinnost platby nájemného směřuje vůči novému nabyvateli a tím je město Jihlava.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů