O poctivosti záměru reorganizace JHMD mají rozhodnout věřitelé, rozhodl Vrchní soud

Spor o poctivost záměru reorganizace zkrachovalých Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) pokračuje. Vrchní soud zamítl návrh JHMD na určení soudní lhůty pro rozhodnutí o návrhu předjednané reorganizace.

Může jít o obrázek 5 lidem a indoor

Vrchní soud již v jiném řízení o zamítnutí návrhu dlužnice na povolení reorganizace bylo ze strany soudu prvního stupně v této fázi insolvenčního řízení a za situace, kdy se jednalo o tzv. „předjednanou reorganizaci“ ve smyslu ustanovení přinejmenším předčasné. Měl-li nicméně soud prvního stupně zásadní pochybnosti o poctivosti záměrů dlužnice navzdory tomu, že je u dlužnice reorganizace objektivně přípustná a že bylo současně dosaženo potřebných kvor pro přijetí tzv. konsenzuální reorganizace, měl své rozhodnutí „odložit“ na dobu po skončení řádně svolané schůze věřitelů a vyčkat jejího rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužnice.

Poctivost návrhu na povolení reorganizace pak měl zkoumat pouze tehdy, jestliže schůze věřitelů usnesení nepřijme.

Procesní soud nejenže setrval na svém závěru o nepoctivosti záměru dlužnice, ale tento jeho dojem díky neposkytování součinnosti dlužnice směrem k jí deklarovanému záměru na obnovení provozu úzkokolejky, resp. cílům navrhované reorganizace, ještě zesílil. O tom dle procesního soudu svědčí i předběžná opatření, která jím byla v mezidobí vydána.

Stejně tak je z průběhu řízení jasně patrný záměr procesního soudu v intencích závěrů Vrchního soudu v Praze ponechat rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužnice na schůzi věřitelů. Bez ohledu na to, zda dlužník podá návrh na povolení reorganizace, kterým sleduje nepoctivý záměr, nebo takový návrh vůbec neučiní, může o způsobu řešení úpadku reorganizací (i proti vůli dlužníka) rozhodnout závazně schůze věřitelů.

Z vyjádření procesního soudu, jehož úvahy jsou mj. podepřeny i odkazem na konkrétní listiny, v nichž je zaznamenán dosavadní průběh insolvenčního řízení, je podle odvolacího soudu zřejmé, že má i po vydání kasačního usnesení odvolacího soudu za opodstatněný závěr, že dlužnice svým návrhem na povolení reorganizace sleduje nepoctivý záměr, a za tohoto stavu vychází z právního názoru odvolacího soudu, že je na místě rozhodnutí o návrhu dlužnice na povolení reorganizace odložit až na dobu po skončení řádně svolané schůze věřitelů a vyčkat jejího rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužnice.

O fintě pronájmu parních vlaků bez provozu čtěte více přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů