Památkářům se nelíbí způsob péče o zříceninu Bukov

Národní památkový úřad podal podnět Městskému úřad Bystřice nad Pernštejnem k šetření prací, které vedly k nevratnému poškození historických konstrukcí valu a příkopu zříceniny Bukov.

Navíc památkáři úředně upozornili i nato, že již v minulosti byly na lokalitě řešeny obdobné práce (kácení dřevin, neplnění ohlašovací povinnosti archeologickému ústavu), které nebyly konzultovány s orgány památkové péče, ani nebyly jinak ohlášeny.

Může jít o ilustraci

Zřícenina hradu Bukovec, Lísek (zvaná též Bukov) představuje jeden z nejstarších šlechtických kamenných hradů na Moravě. Jedná se o hrad sestávající z jádra obehnaného příkopem a valem, na jihovýchodní straně byl příkop zdvojen. V čele jádra stojí bergfrit, který byl součástí hradby, při severní straně se nacházel tří či čtyř prostorový palác, na severní branská věž, hrad též zahrnoval provozní objekty. Na hradě došlo v letech 1982-1990 k archeologickému průzkumu Z. Kudělky a L. Konečného, který doložil pozdně románské kamenické články, množství keramiky a teplovzdušné vytápění hradního paláce. Hrad byl autory výzkumu datován již do 1.poloviny 13. století, nyní se uvažuje o dataci do doby kolem roku 1250. Záhy byl opuštěn, připomíná se pouze v predikátu Demetria z Bukova z roku 1285, tento šlechtic se však již roku 1295 psal podle hradu v Deblíně a centrum panství se pravděpodobně přesunulo na blízký hrad Mitrov.

Může jít o obrázek stromu , venkovnímu a textu

Valy a příkopy hradu spadají již k nejstarší fázi stavby hradu. Archeologický výzkum se hradu dotkl jen ojediněle, mj. na jižní straně naproti čtyř prostorovému paláci, kde byly zjištěny destrukce většího architektonického objektu, nejspíše příjezdové plošiny před vraty při ústí mostu, na což ukazují zjištěné kamenné články. V místě se nacházelo i velké množství střepů a kostí z nejstarší fáze hradu. Valy a příkopy patřily k nedílným součástem hradů, hloubením příkopu obvykle začínala stavba hradu, na dnech příkopů se nacházely některé stavby hospodářsko-provozního zázemí hradu, např. cisterny, na valech často vedla přístupová cesta, což je doloženo i v případě Bukova. Tyto situace jsou nyní zničeny.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů