Soud zamítl žalobu Pelhřimova na Finanční úřad

Krajský soud v Brně zamítl žalobu města Pelhřimov proti Odvolacímu finančnímu ředitelství v Brně. O dva měsíce starém soudním rozhodnutí se městský právník Miroslav Kubánek dozvěděl až z dotazu serveru Občasník na další postup města.

kladívko

Město Pelhřimov se domáhalo soudní cestou  přezkoumání platebního výměru Finančního úřadu pro Kraj Vysočina na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013. Finanční úřad podnět města Pelhřimov na přezkoumání svého rozhodnutí neshledal důvodným.

Pelhřimov se tedy domáhal přezkoumání soudní cestou. Soud ale žalobu Pelhřimova odmítl. Pelhřimovská žaloba na Finanční úřad směřovala proti sdělení o nedůvodnosti podnětu k přezkumnému řízení.

Přezkumné řízení je dozorčí prostředek, který slouží k ochraně objektivního práva a na nějž proto neexistuje právní nárok. Zákonná možnost zahájit přezkumné řízení je toliko oprávněním nařídit přezkoumání z moci úřední správcem daně nikoliv jeho povinností. Zda bude této možnosti využito, je pak ponecháno na uvážení správce daně.

Pelhřimovskou žalobu shledal soud jako  nepřípustnou i z důvodu, že se domáhá soudního přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání vyloučeno.

Soudní rozhodnutí o zamítnutí žaloby se na pelhřimovské radnici dozvěděli 28.6.2017, dvou týdenní lhůta pro kasační stížnost jako mimořádný opravný prostředek uplynula v polovině července.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů