Spolek odtahových služeb: Policie často u nehod nepostupuje dle Zákona

Nehoda na hlavním silničním tahu mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem ukázala na problémy kolem likvidace dopravních nehod. K postupu Policie na místě nehody se kriticky postavilo Česká asociace asistenčních společností (více zde), podobně se na dotaz Občasníku vyjádřil i Spolek odtahových služeb:

Polský řidič tam dle našich informací havaroval okolo půl třetí ráno a na místě byl více než patnáct hodin, a to pouze z toho důvodu, že Policie ČR při řešení dopravní nehody nepostupovala podle zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění.

Policie ČR na místě nehody sice byla, ale ponechala vozidlo
v nepřehledné zatáčce, kde hrozilo riziku vzniku sekundárních dopravních nehod a ohrožení bezpečnosti dalších účastníků provozu, ať už z důvodu zastavování řidičů a zjišťování, zda není na místě např. zraněný řidič, tak také z důvodu zasahování vozidla/osádky do komunikace v průběhu
odstraňování následků nehody polskou odtahovou společností.

Na daném místě navíc došlo k poškození vzrostlých dřevin a byl tam ponechán odpad jako např. úlomky plastových částí z havarovaného vozidla, které bude muset na náklady daňových poplatníků likvidovat ŘSD, případně majitel přilehlého pozemku.

Policie ČR měla rozhodnout o tom, že vozidlo tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci a dle § 45 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění oznámit tuto skutečnost správci komunikace, který by byl poté povinen překážku provozu neprodleně a bezpečně odstranit. Policie ČR ovšem na silnicích I., II. a III. velmi často dle zákona nepostupuje, případně pokud o překážce provozu rozhodne, řeší odtah/vyproštění vozidla dle tzv. „Memoranda“, nikoli právě dle zákona.

Na závěr je třeba připomenout, že překážka provozu se nutně nemusí nacházet přímo na tělesa pozemní komunikace. Jak je uvedeno v dokumentu Ministerstva vnitra ČR (Č. j. MV- 77853-1/OBP-
2015): „Z gramatického výkladu pojmu „překážka provozu na pozemních komunikacích“ ani ze zákonné definice tohoto pojmu nevyplývá, že by překážka musela být umístěna přímo na tělese pozemní komunikace a fyzicky tak silničnímu provozu bránit. To nelze dovodit ani z uvedeného příkladu „vozidlo ponechané na pozemní komunikaci“, jelikož součástí pozemní komunikace je podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ZoPK) i silniční pomocný pozemek, tedy
pozemek, který je po obou stranách přilehnut k tělesu pozemní komunikace (§ 11 odst. 5 ZoPK).“

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů