Střet záměru podnikatelské prosperity s veřejným míněním v Rantířově kolem stavby galvanovny pokračuje.  Jihlavský stavební úřad vydal stavbě galvanovny dodatečné stavební povolení. „Obec Rantířov odvolání podala, k probíhajícímu řízení nemůže úřad podávat bližší informace,“ sdělil mluvčí jihlavského Magistrátu