VÍME PRVNÍ: Jihlava plánuje fotovoltaiku na školní budovy

Hned na dvou městských budovách by se měly už příští rok objevit panely fotovoltaických elektráren. Podle informací Občasníku se připravuje projektová dokumentace pro pro MŠ Resslova 44 a ZŠ speciální Březinova 31. Vybrány byly podle kritérií nejkratší návratnosti a jednoduchosti realizace i následného provozu.

Ekonomický odbor Magistrátu upozorňuje, že se projekt plánuje realizovat v roce 2023, kde město eviduje desítky dalších požadavků dalece přesahující finanční možnosti města.

Byly zvoleny fotovoltaické elektrárny s předpokládaným instalovaným výkonem do 10 kWp, u kterých se kalkuluje návratnost na dobu asi devíti let. U výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kWp není v současné době energetickým zákonem (§ 3 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyžadována licence na výrobu elektřiny a podle stavebního zákona není vyžadováno stavební povolení.

Panely 9,5 až 10 kWp + baterie 23,2 kWh - fotovoltaika

Realizace těchto dvou fotovoltaických elektráren podle kalkulace uvedené ve Studii ušetří ročně cca 15,5 MWh elektřiny, kterou nebude nutné odebrat z elektrické soustavy. To při, v současnosti, předpokládané ceně dodávky elektřiny pro rok 2023 ve výši 7 400 Kč/MWh bez DPH představuje roční úsporu nákladů cca 115 tis. Kč bez DPH.

Velikost výroben je dimenzována tak, aby byla většina elektřiny spotřebována v objektech a nedocházelo příliš k ekonomicky méně výhodným přetokům vyrobené elektřiny zpět do distribuční soustavy. Elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami lze také označit za nízkoemisní a bude snižovat uhlíkovou stopu města. Uvádí se, že elektřina vyrobená fotovoltaickými systémy má uhlíkovou stopu 45 g CO2/kWh, kdežto současný energetický mix ČR vykazuje uhlíkovou stopu cca 450 g CO2/kWh. Instalací fotovoltaických elektráren nelze dosáhnout energetické soběstačnosti, ale pouze nižší závislosti.

Zpracovaná Studie uvádí investiční náklady na vybudování jedné fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem 9,9 kWp ve výši 445 000 Kč bez DPH. S ohledem na aktuální výrazný růst cen lze očekávat, že cena bude v roce 2023, kdy je předpokládána realizace, vyšší.

Město Jihlava odhaduje proto v roce 2023 výši investice na jednu fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 10 kWp ve výši cca 534 000 Kč bez DPH. Fotovoltaické elektrárny na dvou výše uvedených objektech si proto vyžádají investici v odhadované výši cca 1 068 000 Kč bez DPH, tj. včetně souvisejících výdajů na zajištění BOZP a technického dozoru cca 1 500 000 Kč vč. DPH.

Na realizaci instalace fotovoltaických elektráren bude požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů