VÍME PRVNÍ: Kraj Vysočina posuzuje výstavbu tří větrných elektráren Zelená Kanada na Pelhřimovsku

Společnost meridian Nová energie z Karlových Varů předložila Kraji Vysočina záměr výstavby celkem tří vysokých větrných elektráren na České Kanadě v obci Moraveč na Pelhřimovsku. Konkrétně jde o lokality Křížence a Fořtovna,kde by měla stát větrná elektrárna Vestas V150 s průměrem rotoru 150 m a
s výškou po osu rotoru 166 m nad terénem a větrná elektrárna Vestas V162 s průměrem rotoru 162 m a s výškou po osu rotoru 166 m nad terénem. Součástí záměru bude podzemní elektrické vedení 22 kV
zajišťující připojení na elektrickou síť.

Investor větrných elektráren odůvodňuje svůj záměr výstavby tří větrných elektráren na Pelhřimovsku mimo jiné nutností Evropské unie vyrábět do roku 2030 alespoň 42,5 % energie z obnovitelných zdrojů
(který je v plánu navýšit až na 45 %), přičemž v České republice by tento podíl měl činit 25%, případně až 33 %. To je v podstatě zdvojnásobení současného pomalu rostoucího podílu obnovitelných zdrojů na výrobě respektive spotřebě energie. Pro splnění takového cíle přijala vláda ČR dne 24.4.2024 Usnesení č. 272/2024 ke stanovení základního postupu pro vymezování oblastí nezbytných pro příspěvek České republiky k celkovému cíli Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 a oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Umístění navržených větrných elektráren u obce Moraveč na Pelhřimovsku je dáno proměřením možností energetických zisků na dané lokalitě, které přinášejí dostatek potřebné větrné energie pro přeměnu na elektřinu. Předběžným screeningem nebyly zjištěny skutečnosti, které by záměr ihned diskvalifikovaly. V lokalitě ani jejím dotčeném okolí se nevyskytují chránění živočichové ani rostliny, které by mohly být záměrem ohroženy a krajina je poměrně členitá, takže již primárně svou konfigurací snižuje případné hlukové efekty. V blízkosti je možnost napojení na síť distribuční soustavy. Dále pak dostatečná vzdálenost od obytné zástavby, absence hodnotnějších biotopů v okolí (které by kupř. mohly signalizovat zvýšenou přítomnost ptáků či netopýrů), nízká kvalita ZPF, nízká krajinářská hodnota dotčeného prostoru, dosažitelnost připojení k energetické distribuční soustavě, přístupnost dané lokality pro dopravu (transport komponentů VTE) a především dostatečný větrný potenciál území.

Vyjádření ředitele firmy meridian Nová energie Radima Lauera se nepodařilo získat. Buď byl na obědě, nebo odběhl něco zařídit.

Strategie ochrany krajinného rázu (SOKR) vidí region Pelhřimovska jako nevhodný pro výstavbu větrných elektráren (více zde), firma Meridian nemá dohodu o spolupráci s obcí Moraveč (více zde). Proti výstavbě větrných elektráren u Stonařova se postavila Horní Cerekev (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů