Krajská strategie SOKR nedoporučuje umisťování větrných elektráren na Pelhřimovsko

Oblast Pelhřimovska leží v západní části kraje Vysočina v členité pahorkatině na horních tocích zdrojnic Želivky. Celé území je ukloněno k severu, na západě, jihu a jihovýchodě oblast obklopují vyvýšeniny nad
700 m n. m. Údolí jsou mělká a otevřená, větší komplexy lesů zde chybí.

Pro Pelhřimovsko jsou typické členité, ale málo vysoké horizonty oddělující jednotlivé krajinné prostory ve
větvících se údolích, krajina je proto vizuálně prostupná. Krajina má mozaikovitý charakter s menšími lesními porosty. Vyšší polohy leží na jihu a západě. Západní část je členitější. Na západě do oblasti zasahuje výrazný krajinný předěl Stražiště, samotnou oblast rozděluje na východní a západní část nevýrazný dlouhý krajinný předěl Houska.

Větší členitost má západní část v povodí Trnavy, Kejtovského a Bořetického potoka. Vlastní okolí Pelhřimova v povodí Hejlovky a Bělé má menší relativní výškové rozdíly. Předělem Stražiště je vizuálně oddělená krajina okolo Lukavce. Řada vrcholů vystupuje z nízkých horizontů a tvoří lokální krajinné
dominanty (Hejlov, Čertova skála). Výraznou kulturněhistorickou dominantu představuje hrad
Kámen (kategorie A), a historická centra Pelhřimova a Pacova. Vizuálně poutavé jsou kostely
v Rovné a ve Vyklanticích a kaple sv. Anny u Petrovska.

Strategie ochrany krajinného rázu (SOKR) též upozorňuje na typické siluety venkovských sídel (Božejov, Ústrašín, Hořepník, Nová Cerekev). Jako specifická místa krajinného rázu označuje zámek v Lukavci se zbytky komponované krajiny a údolí Trnavy u Hořepníka. Sídelní síť je velmi pravidelná a sestává se z místních center a velmi malých sídel. Velmi rozdrobená sídelní struktura je severovýchodně – jihovýchodně od Pelhřimova a východně od Lukavce (zde je vzájemná vzdálenost sídel pod 2 km, ve zbytku oblasti do 2,5 km). Izolované sídelní jednotky nejsou četné, jsou tvořeny mlýny a regresí původního osídlení.

Velké plochy Pelhřimovska jsou viditelné z masivů okolních krajinných dominant (Křemešník, Stražiště), díky velké prostorové členitosti a relativně malým výškovým rozdílům působí jako vyhlídková místa i vrcholy vnitřního předělu (Houska, Radějov) nebo vyvýšeniny oddělující místní krajinné prostory.

Umisťování větrných elektráren na Pelhřimovsko nelze doporučit. Stavby by byly silně viditelné z okolních krajinných dominant bezprostředně navazujících na popisovanou oblast i z vnitřních vyvýšenin
a vždy by vizuálně zasáhly vetší počet krajinných prostorů. Vzhledem k hustotě osídlení by
každou stavbou větrné elektrárny byl ovlivněn velký počet sídel.

Videozáznam oficiálního představení Strategie ochrany krajinného rázu najdete přímo zde. Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Jihlavsko zde, Želetavsko přímo zde, okolí vrchu Křemešník přímo zde, Humpolecko přímo zde, okolí Bohdalova přímo zde, Bystřicko a Novoměstsko přímo zde, Křižanovsko a Velkobítešsko přímo zde, Třebíčsko a Velkomeziříčsko (přímo zde), Moravskobudějovicko přímo zde, Telč a okolí přímo zde, vrch Javořice s okolím Počátky a Žírovnice přímo zde.

Negativní stanovisko Komory obnovitelných zdrojů (OZE) je přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů