Krajská strategie SOKR zvažuje větrné elektrárny u Bohdalova na Žďársku

Oblast Žďársko -Bohdalovsko leží ve středovýchodní části kraje jižně od CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o otevřenou plošší krajinu (Veselská sníženina) odvodňovanou Oslavou a jejími přítoky a zdrojnicemi. Na
západě je oblast omezena hřbetem Blažkova, na jihozápadě Arnoleckými horami, na jihu vyvýšeninu u Cyrilova (Na Nivách) a na východě vyvýšeninami v okolí Bohdalce a Jam. Oblast není vnitřně členitá (výjimkou je Šibeniční kopec u Radostína nad Oslavou), má charakter ploché pahorkatiny.

Veselská sníženina je dobře viditelná ze všech vyvýšenin lemujících popisovanou oblast. Krajinné dominanty tvoří na sebe navazující předěly Blažkova a Arnoleckých hor, které oddělují Bohdalovsko od Havlíčkobrodska (Polensko) a Velkomeziříčska. Samostatné krajinné dominanty se nachází na jižním a východním obvodu oblasti (kategorii B má výrazná vyvýšenina Na Nivách u Cyrilova a vrch Vejdoch u Jam).

Pohledově výrazné jsou kulturněhistorické dominanty – silueta Bohdalova, zámek v Rudolci a kostely v Netíně a Radostíně nad Oslavou (vše v kategorii B). Strategie ochrany krajinného rázu (SOKR) vymezuje čtyři místa specifického krajinného rázu. Historické členění krajiny je výrazně dochované v Arnoleckých
horách a v okolí Borů.

Sídla většinou nejsou vázaná k vodním tokům, mají spíše vyšší polohy nad údolnicí nebo v závěrech mělkých údolí, tj. jsou dobře viditelná. Sídla jsou koncentrovaná a většinou střední velikosti v krajině nejsou samoty a izolované sídelní jednotky.

Umístění větrných elektráren do Žďárska – Bohdalovska by vždy zásadně ovlivnilo krajinný ráz v celé oblasti. Uvažovat by bylo možné jen o stavbách, které by nekolidovaly s krajinnými a kulturněhistorickými dominantami a dalšími pozitivními projevy krajinného rázu a nijak by se pohledově neprojevovaly na území CHKO Žďárské vrchy ani na územích okolních oblastí krajinného rázu.

Videozáznam oficiálního představení Strategie ochrany krajinného rázu najdete přímo zde. Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Jihlavsko zde, Želetavsko přímo zde, okolí vrchu Křemešník přímo zde, Pelhřimovsko přímo zde, Humpolecko přímo zde, Bystřicko a Novoměstsko přímo zde, Křižanovsko a Velkobítešsko přímo zde, Třebíčsko a Velkomeziříčsko (přímo zde), Moravskobudějovicko přímo zde, Telč a okolí přímo zde, vrch Javořice s okolím Počátky a Žírovnice přímo zde.

Negativní stanovisko Komory obnovitelných zdrojů (OZE) je přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů