SOKR nedoporučuje větrné elektrárny na Bystřicku a Novoměstsku

Strategie ochrany krajinného rázu (SOKR) kraje Vysočina definuje možnosti výstavby větrných elektráren i v oblasti Bystřice nad Pernštejnem a Nového Města na Moravě.

Oblast se rozkládá v severovýchodní části kraje v povodí Bobrůvky, Olešné a Bystřice v předpolí Žďárských vrchů. Krajina má charakter členité pahorkatiny až ploché vrchoviny, snižuje se směrem k jihovýchodu. Vyvýšeniny jsou souběžné s vodními toky. Výrazné jsou vrcholy Kalvárie u Bobrůvky a Přední skály u Karasína s rozhlednou (dominanty kategorie B). Kulturněhistorické dominanty zastupují kostely v Horní a Dolní Bobrové, ve Zvoli, v Rozsochách, v Lísku a na hranici oblasti historicky cenný kostel u Vítochova (kategorie A) a historické centrum Bystřice nad Pernštejnem.

V oblasti se nadprůměrně projevuje historické členění krajiny, s tímto obhledem je vymezeno specifické místo krajinného rázu Zlatkov – Josefov. Jednotlivé segmenty oblasti jsou dobře viditelné především z vyvýšenin ve Žďárských vrších. Sídelní struktura je vázaná na horní úseky údolí, na středních zahlubovaných tocích se spíše váže na vyšší polohy zarovnaných povrchů. Sídla jsou koncentrovaná, izolovaných sídelních jednotek je málo. Sídelní síť není pravidelná, průměrná vzájemná vzdálenost sídel
okolo 2 km tedy plně neodráží realitu.

Umísťování VTE do oblasti nelze doporučit. Stavby by vždy přesahovaly místní horizonty mezi
údolími, byly by dobře viditelné z vyvýšených Žďárských vrchů i z vyšších poloh samotné
oblasti (směr severozápad – jihovýchod) a zasáhly by poměrně hustou síť kulturněhistorických
dominant.

Videozáznam oficiálního představení Strategie ochrany krajinného rázu najdete přímo zde. Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Jihlavsko zde, Želetavsko přímo zde, okolí vrchu Křemešník přímo zde, Pelhřimovsko přímo zde, Humpolecko přímo zde, okolí Bohdalova přímo zde, Křižanovsko a Velkobítešsko přímo zde, Třebíčsko a Velkomeziříčsko (přímo zde), Moravskobudějovicko přímo zde, Telč a okolí přímo zde, vrch Javořice s okolím Počátky a Žírovnice přímo zde.

Negativní stanovisko Komory obnovitelných zdrojů (OZE) je přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů