SOKR vidí umisťování větrných elektráren na Humpolecko jako nežádoucí

Strategie ochrany krajinného rázu (SOKR) kraje Vysočina popisuje i oblast Humpolecka, která leží na severozápadě kraje Vysočina v relativně vyšší nadmořské výšce na rozvodí mezi přítoky Sázavy, Želivky a Jihlavy. Pohledově jsou krajinné prostory otočeny převážně k severu k širokému údolí Sázavy. Jedná se o členitou krajinu s velkými výškovými rozdíly (místy členitá vrchovina). Charakteristické jsou soustavy hřbetů nad nižším reliéfem.

Oblast zahrnuje několik krajinných předělů regionálního i nadregionálního významu. Především ze severu jsou výrazné hřbety u Úsobí a Herálce (Kosovský vrch – Máselný kopec, Olšina), při pohledu z různých směrů se uplatňuje ostrý hřeben Orlíku (nad Humpolcem se stejnojmenným hradem), nadregionální
význam má masiv Melechova uzavírající několik krajinných oblastí ve směru od západu (dominanta kategorie A). Kombinací krajinného předělu a kulturněhistorické dominanty je vrch Pyramida s hradem a městem Lipnice nad Sázavou (dominanta kategorie A). Uvedené¨dominanty se zřetelně uplatňují i mimo Humpolecko. Další výrazné kulturněhistorické dominanty jsou kostely v Úsobí, Herálci, Humpolci, Řečici a v Loukově. Oblast obsahuje několik míst s pozůstatky historického členění krajiny a komponovaných krajin (např. Věž).


Území s vyšší estetickou hodnotou krajinného rázu jsou identifikovány v okolí Herálce, Melechova, Světlice, aj. SOKR vymezuje 5 míst specifického krajinného rázu. Sídelní strukturu tvoří malá sídla doplněna místními centry (Humpolec, Úsobí, Herálec), rozmístění sídel je nepravidelné (ovlivněno hřbetem Orlíku, masivem Melechova aj.). Na západě má disperzní charakter (Horní Paseky). Oblast je dobře viditelná z řady vyhlídkových míst uvnitř oblasti.


Vzhledem k výškové členitosti, různorodosti krajiny, charakteru rozmístění sídel a působení
výrazných krajinných a kulturněhistorických dominant je umisťování větrných elektráren na Humpolecko
nežádoucí.

Videozáznam oficiálního představení Strategie ochrany krajinného rázu najdete přímo zde. Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Jihlavsko zde, Želetavsko přímo zde, okolí vrchu Křemešník přímo zde, Pelhřimovsko přímo zde, okolí Bohdalova přímo zde, Bystřicko a Novoměstsko přímo zde, Křižanovsko a Velkobítešsko přímo zde, Třebíčsko a Velkomeziříčsko (přímo zde), Moravskobudějovicko přímo zde, Telč a okolí přímo zde, vrch Javořice s okolím Počátky a Žírovnice přímo zde.

Negativní stanovisko Komory obnovitelných zdrojů (OZE) je přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů