Umístění větrných elektráren v oblasti Křemešník definuje krajská strategie SOKR jako nepřípustné

Oblast Křemešník se nachází na centrální Českomoravské vrchovině v prostoru mezi Humpolcem,
Jihlavou, Třeští, Telčí a Pelhřimovem. Typické jsou výrazné masivy oddělené kuloárovými
sníženinami (Čeřínek, Špičák, Křemešník). Údolí horních toků jsou převážně nevýrazná
(Jihlava, Třešťský potok, Jankovský potok, aj.). Krajina má převážně charakter členité
pahorkatiny, místy ale dosahuje až členité vrchoviny.

Dominantami zásadního významu jsou především krajinné předěly v masívech Špičáku, Čeřínku a Křemešníku, v severní části oblasti leží několik dalších předělů při evropském rozvodí (Trojan – Roháč, Vysoký kámen, Bojanov – Soví Hať aj.). Výraznější kulturněhistorické dominanty jsou zámek v Třešti a kostely v Branišově, v Novém Rychnově, u Dobré Vody, v Růžené a na Křemešníku (kategorie B).

Oblast je prameništěm drobných i významnějších toků, v drsnějších klimatických podmínkách
se zachovaly prvky původního zemědělského hospodaření (střídání drobnějších půdních
celků, soustavy mezí a cestní síť). Specifická místa krajinného rázu jsou orientována na
historické členěné krajiny (okolí Dudína, Vyskytné nad Jihlavou, Milíčova a Hojkova aj.).
Sídelní struktura má osobitý ráz. V celé oblasti kromě okolí Třeště doplňují koncentrovaná
venkovská sídla malé až střední velikosti samoty, které vznikly dosídlováním vrcholových
partiií Vysočiny na počátku novověku.

Hustota osídlení je tedy vysoká v některých místech dosahují vzdálenosti mezi intravilány jen stovek metrů. Viditelnost jednotlivých krajinných prostorů je dobrá a jak ze svahů krajinných dominant, tak i z nižších míst členité pahorkatiny, v průhledech je ale krajina této oblasti viditelná i ze sousedních oblastí krajinného rázu.

V oblasti se nacházejí výrazné krajinné předěly centrální Českomoravské vrchoviny a přitom
je krajina dobře vizuálně prostupná (průhledy mezi předěly). Sídelní struktura je s ohledem na
četnou přítomnost izolovaných sídelních jednotek velmi hustá. Proto je umisťování větrných elektráren do
této oblasti nepřípustné.

Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Jihlavsko zde, Želetavsko přímo zde, Pelhřimovsko přímo zde, Humpolecko přímo zde, okolí Bohdalova přímo zde, Bystřicko a Novoměstsko přímo zde, Křižanovsko a Velkobítešsko přímo zde, Třebíčsko a Velkomeziříčsko (přímo zde), Moravskobudějovicko přímo zde, Telč a okolí přímo zde, vrch Javořice s okolím Počátky a Žírovnice přímo zde.

Negativní stanovisko Komory obnovitelných zdrojů (OZE) je přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů