SOKR považuje větrné elektrárny na Třebíčsku a Velkomeziříčsku za nepřijatelné

Strategie ochrany krajinného rázu Vysočiny (SOKR) popisuje oblast Třebíčska a Velkomeziříčska jako oblast, která zaujímá prostor mezi řekami Jihlavou a Oslavou. Centry jsou na jihu Třebíč a na severu
Velké Meziříčí. Krajina je velmi specifická kvůli geologické stavbě tvořené syenity třebíčského
plutonu.

Typické jsou exfoliační klenby, žokovité balvany a na povrch vystupující drobné skalní výchozy. Krajina tvoří pestrou mozaiku polí, luk a drobných lesíků v prostorově členitém povrchu. Jde o specifickou krajinu nevyskytující se na jiném místě České republiky. Na území je vyhlášen přírodní park Třebíčsko. Centrální část oblasti má charakter ploché až členité pahorkatiny, okraje s říčními údolími dosahují převýšení plochých vrchovin. Na severu leží v povodí Balinky kotlina Měřínska.

Krajinné dominanty jsou výrazné na západě, jde o předěl přecházející do Středního Pojihlaví (Bukovec – Řehořovský vrch – Panský kopec – Smrček) a na severu, kde oblast ohraničuje úbočí Arnoleckých hor. Oblast je vizuálně dobře prostupná s průhledy do sousedních oblastí především do údolí Jihlavy a skrze Měřínsko a Velkomeziříčsko.

Zásadní kulturněhistorickou dominantu tvoří bazilika sv. Prokopa v Třebíči (kategorie A), pohledově výrazné jsou kostely v Budišově, Tasově, Měříně, Červené Lhotě a Beneticích. V některých pohledových směrech se uplatňují siluety měst Třebíče a Velkého Meziříčí. Jako místa krajinného rázu je rozpoznáno okolí Budišova a Pozďatína (zde rybniční krajina), přírodně cenná jsou údolí Balinky (zde je též přírodní park) a Oslavy (Nesměřské údolí). Oblast má pravidelné osídlení s převahou malých sídel, izolované sídelní jednotky jsou vzácné (Spálený dvůr, Holeje).

Vzhledem k cennosti všech krajinných složek je umísťování větrných elektráren do této oblasti nepřijatelné.

Videozáznam oficiálního představení Strategie ochrany krajinného rázu najdete přímo zde. Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Jihlavsko zde, Želetavsko přímo zde, okolí vrchu Křemešník přímo zde, Pelhřimovsko přímo zde, Humpolecko přímo zde, okolí Bohdalova přímo zde, Bystřicko a Novoměstsko přímo zde, Křižanovsko a Velkobítešsko přímo zde, Moravskobudějovicko přímo zde, Telč a okolí přímo zde, vrch Javořice s okolím Počátky a Žírovnice přímo zde.

Negativní stanovisko Komory obnovitelných zdrojů (OZE) je přímo zde.

Jedna odpověď
  1. Ivana

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů