Vrch Javořice i okolí Počátek a Žirovnice není přijatelné pro umisťování větrných elektráren

Oblast Javořice tvoří zalesněná vrchovina kolem stejnojmenného vrchu a kuloárové sníženiny v jejím okolí. Jedná se o nejvýše položenou oblast krajinného rázu v Kraji Vysočina s charakterem ploché až členité
vrchoviny.

Kromě lesních komplexů je na území oblasti dochováno historické členění krajiny (zde jsou též vymezeny čtyři místa krajinného rázu), proto zde byl také navrhován přírodní park Javořická vrchovina. Kromě masivu Javořice (přírodní dominanta kategorie A) je výraznou dominantou i vrchol Lísku, kulturně historické dominanty reprezentuje hrad Roštejn. Masiv Javořice je viditelný i z vyšších desítek km. Sídelní struktura je nepravidelná – po obvodu komplexu Javořice.

Vzhledem k nadmořské výšce a dominantnosti masivu Javořice není umisťování větrných elektráren do této oblasti přijatelné.

Plošně malá oblast v okolí Počátek, Žirovnice, Kamenice nad Lipou a Mnichu leží v povodí toků směřujících do Nežárky (Žirovnice, Kamenice a Dírenský potok). Oblast má charakter sníženin oddělených místními krajinnými předěly, na severu se zdvihá k soustavě krajinných předělů Bohutín – Troják na východě k předělu Lísek – Bělský vrch. Pohledově se výrazně uplatňují centra měst a to zejména ve směru k jihozápadu a západu, tj. siluety sídel jsou dobře viditelné z vyvýšenin západní Vysočiny. Především jde o kostel v Počátkách, zámek v Žirovnici, kostel ve Stranné a kostel a zámek v Kamenici nad Lipou a kostel v Mnichu (vše dominanty kategorie B).

Oblast má nadprůměrné plochy historického členění krajiny, některé z nich jsou v SOKR uvedeny jako specifická místa krajinného rázu (např. okolí Pelce).

Osídlení je situováno do jednotlivých sníženin, ale většinou mimo údolí, sídla jsou dobře viditelná, někdy v pohledově exponovaných polohách.

Umísťování větrných elektráren do této oblasti je z pohledu ochrany krajinného rázu vyloučeno, na malém území je koncentrována řada pozitivních projevů přírodních i kulturněhistorických charakteristik a to výrazně viditelných.

Videozáznam oficiálního představení Strategie ochrany krajinného rázu najdete přímo zde. Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Jihlavsko zde, Želetavsko přímo zde, okolí vrchu Křemešník přímo zde, Pelhřimovsko přímo zde, Humpolecko přímo zde, okolí Bohdalova přímo zde, Bystřicko a Novoměstsko přímo zde, Křižanovsko a Velkobítešsko přímo zde, Třebíčsko a Velkomeziříčsko (přímo zde), Moravskobudějovicko přímo zde, Telč a okolí přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů