Umisťování větrných elektráren na Jihlavsku je podle krajské strategie SOKR krajně nežádoucí

Kraj Vysočina dokončuje Strategii ochrany krajinného rázu (SOKR) , která bude sloužit úřadům i investorům jako dokument pro umisťování větrných elektráren. Strategie ochrany krajinného rázu je provedena tak, aby byla nezávislá na nestabilní a proměnlivé legislativě v oblasti posuzování a povolování obnovitelných zdrojů energie (více zde).

Oblast Jihlavsko (Horní Pojihlaví) zaujímá centrální část Kraje Vysočina na středním toku řeky Jihlavy v okolí města Jihlavy a Brtnice, dále Luk nad Jihlavou, Kamenice, Kněžic a Heraltic a končí u Přibyslavic.

Uspořádání krajiny je ovlivněno údolím řeky Jihlavy, které je poměrně hluboce zaříznuté do tvaru „V“.
Nad údolím se nacházejí menší většinou osídlené plošiny, nad nimi prostorově členité vrcholy.
Díky hloubce údolí Jihlavy dosahuje relativní výšková členitost ploché vrchoviny. Kromě údolí
Jihlavy je dalším krajinným prostorem údolí Brtnice.

Obě strany údolí Jihlavy lemují nesouvislé krajinné předěly (Holý vrch – Kamenný vrch – Vlčkovo Březí – Brtnický vrch, Bukovec – Řehořovský vrch, aj.). Nad údolí vystupují i samostatné výrazné vrcholy (Bílá hora u Radošova, aj.). Kulturněhistorické dominanty jsou četné a koncentrované (nejvíce v Jihlavě a v Brtnici).
Kromě kostela sv. Jakuba v Jihlavě jsou dominantami kategorie A též kostel ve Vysokých
Studnicích a kostel v Heralticích. Zdaleka viditelný je i románský kostel v Přibyslavicích, a řada
drobnějších ale polohou exponovaných sakrálních staveb (kostely v Panské Lhotě, Chlumu,
Střížově, Lukách nad Jihlavou a v Petrovicích – kategorie B).

Historické členění krajiny se zachovalo zejména na levém břehu Jihlavy. Specifická místa krajinného rázu spojují prvky historické a přírodní (např. okolí Plander, Rounku, Horního Smrčného, aj.). S výjimkou Jihlavy
mají sídla venkovský charakter, pouze v okolí Kamenice se nachází disperzní osídlení. Sídelní struktura není pravidelná, kromě údolí Jihlavy jsou sídla položena na plošinách nad údolím, ale i ve vysokých polohách pod krajinnými předěly. Krátká strmá údolí spadající k řece Jihlavě osídlená nejsou. Kromě dna údolí Jihlavy a Brtnice jsou dílčí krajinné prostory dobře viditelné, často i skrze nesouvislé krajinné horizonty.
Vzhledem ke koncentraci krajinných i kulturněhistorických dominant, výškové i prostorové
členitosti a exponovaným polohám některých sídel je umisťování větrných elektráren do této oblasti krajně nežádoucí.

Videozáznam oficiálního představení Strategie ochrany krajinného rázu najdete přímo zde. Strategie ochrany krajinného rázu Vysočiny pro oblast Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Želetavsko (více zde).

Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Želetavsko přímo zde, okolí vrchu Křemešník přímo zde, Pelhřimovsko přímo zde, Humpolecko přímo zde, okolí Bohdalova přímo zde, Bystřicko a Novoměstsko přímo zde, Křižanovsko a Velkobítešsko přímo zde, Třebíčsko a Velkomeziříčsko (přímo zde), Moravskobudějovicko přímo zde, Telč a okolí přímo zde, vrch Javořice s okolím Počátky a Žírovnice přímo zde.

Negativní stanovisko Komory obnovitelných zdrojů (OZE) je přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů