Vysočina a drogy: Na Třebíčsku vyměnili osmdesát tisíc jehel !

fbOsmdesát tisíc injekčních jehel vyměnili v roce 2014 drogově závislým obyvatelům Vysočiny v třebíčském K-centru. Jihlavské „Káčko“ vykázalo v roce 2014 necelých padesát tisíc vyměněných injekčních jehel narkomanů. Čísla ze Žďárska jsou radostnější, jenom necelých pětadvacet tisíc jehel.

V roce 2014 evidovala centra primární protidrogové prevence 284 nových klientů, o rok dříve to bylo 324 nových klientů. Celkem bylo podle statistik na Vysočině 815 uživatelů drog v evidenci center primární protidrogové prevence.

Více než polovina uživatelů drog v léčení jsou nezaměstnaní, zhruba dvě třetiny z nich jsou ve věku 15-39 let.

Krajský úřad Kraje Vysočina má poměrně kvalitní Drogový informační systém zpracovává informace o uživatelích drog, kteří prvně v životě požádali o léčebnou, poradenskou či sociální službu v některém léčebně/kontaktním centru (incidence léčených uživatelů drog) a dále o uživatelích drog, kteří jsou v L/K centrech v dlouhodobém či opakovaném léčení.

Užívání návykových látek a nezákonné zacházení s nimi je vnímáno jako velmi vážný problém, který představuje ohrožení zdraví, bezpečnosti, sociální situace a prosperity obyvatel, zejména mládeže.

V Kraji Vysočina jakoukoliv nelegální drogu užilo alespoň jednou v životě 38,3% dotázaných studentů, a jakoukoli nekonopnou drogu 11,1% studentů.

Celoživotní užití konopných látek v Kraji Vysočina udává 37,7% studentů, užití halucinogenů a hub 5,1% tato procenta se pohybují pod hranicí celorepublikového průměru. S užitím extáze 3,6%, pervitinu 2,7%, heroinu a opiátů 1,5% je tomu naopak.

Na Strategii protidrogové politiky Kraje Vysočina do roku 2019 budou navazovat dva dvouleté akční plány, ve kterých budou rozpracovány opatření a aktivity k naplnění cílů strategie včetně financování.

Kraj Vysočina jasně deklaruje snahu zabývat se i touto oblastí sociální sféry a zdůrazňuje vážnost, jakou fenoménu zneužívání návykových látek přikládá. Zároveň tímto strategickým dokumentem kraj proklamuje politiku hospodářské a sociální soudržnosti, v rámci níž samospráva hájí zájmy všech občanů, pečuje o všestranný rozvoj území Kraje Vysočina a o potřeby svých občanů.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů