Vysočině chybí zubní lékaři

Vysočinské zdravotnictví se potýká s nedostatkem stomatologů na Vysočině. Vyplynulo to z jednání zástupců České stomatologické komory se členy Zdravotní komise Kraje Vysočina.

V letošním roce ukončí svoji činnost v okrese Pelhřimov tři stomatologové a není známo, že by byl zájem ze strany nových lékařů. Jan Nehyba z pelhřimovské pobočky stomatologické komory vidí řešení v zatraktivnění stomatologie na Vysočině (komunikace mezi případnými zájemci – oslovit místní potencionální zájemce a motivovat je pro zřízení místní praxe).

Magda Vyletělová (zástupkyně OS ČSK Třebíč) informovala členy zdravotnické komise o tragické situace je v Jemnici: jsou zde pouze dva stomatologové (z toho jeden důchodového věku). Eva Cyrusová (zástupkyně OS ČSK Havlíčkův Brod), konstatovala obdobnou situaci nedostatku stomatologů na Havlíčkobrodsku . Vyjádřila obavu dalšího odchodu stomatologů důchodového věku vlivem povinnosti pořízení počítačů do ordinací. Dušan Borek ( zástupce OS ČSK Žďár nad Sázavou) , sdělil, že stejná situace je i na Žďársku.

Mladí lékaři nejsou dostatečně motivováni k návratu ze studií a zřízení stomatologické praxe na Vysočině. Třetina stomatologů na Žďársku je starších 60ti let a i v důsledku zvyšující se administrativní zátěže budou ordinace zavírat. Obdobný problém je i v Jihlavě je také problém v nedostatku stomatologů.

Mudr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory

„Česká stomatologická komora nemá pravomoc nařídit svým členům, kde mají pracovat, i když se znepokojením sleduje snižující se počet zubních lékařů v malých městech a obcích. Naopak města a obce mohou absolventy zubního lékařství motivovat zvýhodněnými podmínkami pro provozování praxe, např. nižším nájmem, dotací na vybavení ordinace, zajištěním bydlení apod. Podobné možnosti mají i kraje. Ústecký kraj připravuje nabídku stipendií studentům všeobecného lékařství, zubního lékařství a farmacie, kteří se zavážou po škole pracovat na severu Čech. Rovnoměrnější rozmístění zubních lékařů mohou částečně ovlivnit i zdravotní pojišťovny při rozhodování o uzavření smlouvy,“ uvedl prezident České stomatologické komory Pavel Chrz.

Motivace lékařských bytů nepřípustná

Člen krajské zdravotnické komise Miloslav Vrzal se dotázal zástupců OS ČSK, zdali zkoušeli komunikovat s fakultními nemocnicemi. Jan Nehyba reagoval, že nezkoušeli. Je prokázáno, že absolventi stomatologie se soustřeďují do míst s vyšší uplatnitelností (velká města). Východiskem je motivace absolventů pocházejících z Vysočiny lukrativní nabídkou (zajištění bydlení).

Tajemnice zdravotnické komise Soňa Měrtlová reagovala, že motivace Krajem Vysočina hmotným zajištěním lékařů je nepřípustná, jednalo by se o porušení zákona – veřejná podpora.Kraj Vysočina nemá ve vlastnictví byty. Kraj komunikuje se starosty obcí.

S registrací nového stomatologa není v Kraji Vysočina problém, ale není zde zájem. Lukáš Kenttner se dotázal na zajištění stomatologické lékařské služby první pomoci. Soňa Měrtlová reagovala za Jihlavu.

fb

Ze strany lékařů není se zajištěním této služby problém. Řeší se neochota pacientů dojezdu na SLPS. Přítomní diskutovali o povinnosti lékařů zajišťovat SLPS. Magda Vyletělová uvedla, že v Třebíčské nemocnici zajišťují pohotovostní službu všichni lékaři s osvědčením (vyjma pečujících o dítě do 4 let věku). Jan Procházka se dotázal, zdali kraj eviduje počet chybějících stomatologů po oblastech. Soňa Měrtlová reagovala, že je zjistitelná věková struktura stomatologů a počty úvazků, které evidují zdravotní pojišťovny (vyjma lékařů bez smlouvy s pojišťovnou, ale tyto případy jsou spíše v Brně či Praze).

Poslanec Kaňkovský: připravují se změny zákona

„Nedostatek zubařů bohužel není problém pouze Vysočiny. Příčin je více, mj. nedostatečný počet absolventů lékařských fakult stomatologického směru, menší zájem mladých zubních lékařů nastoupit praxi na malé obci či v menším městě, dále některé potíže v jejich postgraduálním vzdělávání atd. Na všechny tyto problémy jsme opakovaně upozorňovali a dále upozorňujeme Ministerstvo zdravotnictví. V některých ohledech se již připravují změny- v legislativním procesu je změna zákona č.96/2004 Sb. o postgraduálním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Vidím jako nutné vyvíjet tlak i na změnu v počtech přijímaných studentů lékařských fakult v oboru stomatologie. Mnohé ale mohou pro zlepšení situace udělat i místní samosprávy, které mohou pomoci získat zubního lékaře tím, že mu nabídnou co nejlepší podmínky k provozování praxe- některé obce už takto uspěly a dokázaly zubního lékaře pro své občany získat,“ sdělil poslanec Kaňkovský.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů