Žďár nad Sázavou vybral lokality pro družstevní bydlení

Žďár nad Sázavou registruje značný zájem o bydlení, výstava nových bytů je však nedostatečná a nepokrývá požadavky na bydlení. S ohledem na skutečnost, že již ve městě je několik typů bydlení zajištěno (řadové rodinné domy, byty developerskou formou, firemní bydlení i bydlení pro nízkopříjmové a méně přizpůsobivé) hledá radnice další formy pořízení bydlení.

domek

Při současné situaci s cenami hypoték a úvěrů i s cenami stavebních materiálů se nová výstavba ve Žďáru nad Sázavou stává pro zájemce obtížně finančně dosažitelnou.

Radnice intenzivně hledá cestu k řešení bytové situace. Vytipovala několik lokalit, kde se nacházejí objekty, které svému účelu již dosloužily a je efektivní je využít pro novou bytovou výstavbu.

V uplynulém roce Žďár nad Sázavou ověřoval možnosti, kdy se zdá být perspektivní formou bydlení družstevní.

Další forma bydlení, která ve městě dle našeho názoru chybí, je nová výstavba družstevního bydlení. S ohledem na věkový průměr občanů města zvolila radnice dvě formy realizace družstevní bytové výstavby:

– Bydlení rezidenční pro zájemce bez limitů

– Bydlení pro seniory (uvažujeme s věkovým limitem 50+), která by v sobě zahrnovalo služby pro bydlící i pro okolí, a to zejména sociální a zdravotnické. K

romě významného zvýšení počtu bytů ve městě by níže uvedený projekt měl další výhody. Výstavba umožní výrazné zlepšení veřejného prostoru, když stávající nevyhovující budovy ve špatném technickém stavu by byly nahrazeny budovami novými, moderními, s nízkou energetickou náročností.

Zejména budova Batyskafu by vytvořila novou výstavbou základ pro další revitalizaci středu města. Nezanedbatelnou výhodou je, že rozvoj bydlení je uskutečňován ve středu města, nezabírají se další plochy zemědělské půdy. Z dlouhodobého pohledu na náklady vynakládané městem na údržbu je mnohem efektivnější intenzívnější bytová zástavba v centru města, než rozšiřování města za stávají hranice zástavby.

Rozvoj v centru má výrazný dopad i na následné zajišťování veřejné obslužnosti těchto domů (komunikace, sítě, veřejné osvětlení, doprava…), kde se obvykle jedná o zkapacitnění sítí a dopravy, které je přínosem pro stávající obyvatele lokalit a následná dlouhodobá údržba vzrůstá jen minimálně. Nevýhodou výstavby ve městě naproti tomu je, že dojde k dalšímu dopravnímu zatížení dané lokality.

Z tohoto důvodu žďárská radnice navrhuje, aby ke každému projektu bylo zpracováno řešení dopravní situace tak, aby došlo k nalezení co nejlepšího řešení dopravní situace v souvislosti s výstavbou.

Po projednání a hledání souladu s územním plánem byly vytipovány tyto lokality:

1. Lokalita střed města – budova bývalý Batyskaf Jedná se o budovu, která by vyžadovala demolici, a namísto této budovy by byl postaven nový moderní bytový dům, který by v sobě mohl zahrnovat jak bytové jednotky, tak i nebytové prostory v přízemí bytového domu.

Mohlo by zde vzniknout cca 35 bytových jednotek + nebytové jednotky.

Návrh: město by oproti pozemku, jehož součástí je stávající budova Batyskafu, získalo byty. S ohledem na skutečnost, že se jedná o střed města, bylo by vhodné, aby město v bytovém domě získalo více bytů.

Pokud by bylo zaplacení družstevního podílu rozloženo například do třiceti let, mohl by každoroční rozpočet zahrnovat splátky. Město by nemuselo nutně vlastnit nebytové prostory. Pokud by mělo dostatečný počet bytů v bytovém domě, mohlo by ovlivňovat využití těchto nebytových prostor.

2. Lokalita bývalé mateřské školky Okružní ulice

Jedná se o budovu, která je ve špatném technickém stavu. V současné době je budova využívána pro nízkoprahové aktivity a pro spolky, které se zde schází včetně mládeže i například pro hraní různých her. Jedná se o dospělé i děti. S ohledem na územní plán a špatný technický stav budovy, radní navrhují demolici budovy s tím, že v souladu s územním plánem by mohl být postaven jeden až dva bytové domy s využitím pro seniorské bydlení včetně zajištění služeb. Město by rádo zachovalo v této lokalitě prostor pro mateřskou školu. Podle demografického vývoje se může stát, že bude potřeba do budoucna ve městě navýšit kapacitu jeslí, školek. V současné době by prostory sloužily pro aktivity zájemců nebo jako komunitní centrum. Pro vytvoření kapacity školky (jeslí) je nutné naplánovat prostory tak, aby splňovaly legislativní požadavky na školku (jesle), byť využití by bylo v nejbližší době jiné. Město by stávající pozemek, jehož součásti je budova bývalé MŠ vyměnilo právě za nově postavený objekt pro MŠ, variantně pro stávající aktivity. Pokud by byl prostor účelně využit, mohlo by zde vzniknout asi stovky bytů pro seniorské družstevní bydlení. lokality navrhujeme řešit současně, a to zejména z důvodu, že město za nemovitosti, které by nabízelo pro výstavbu, mohlo získat družstevní byty, popřípadě i objekt pro využití MŠ nebo spolkové činnosti. Hodnoty nemovitostí by se tak daly přesouvat z jedné lokality do druhé.

Pro příklad, pokud by město nemělo zájem o seniorské bydlení v ulici Okružní, mohlo by za hodnotu pozemků zakoupit další byty například v budově bývalého Batyskafu, pokud nebude využita možnost získat objekt pro školku, jesle apod.. Další budoucí lokality, které by bylo možné využít pro družstevní bydlení

3. Lokalita Komenského – návaznost na Senior Resort společnosti SeneCura Zde by se jednalo o prodej pozemků. Ideálním řešením by byla směna pozemků se společností SeneCura tak, aby v návaznosti na senior resort společnosti mohl vzniknout komplex asi tří bytových domů – mohlo by zde vzniknout až cca 120 seniorských bytů.

Zde by bylo vhodné využít spolupráci se společností SeneCura s tím, že by některé části mohly být společné (například zahrady) a dále například využití služeb, a to jak zdravotnických, tak i sociálních a dalších. V záměru se nabízí výhodná součinnost a zapojení střední obchodní škody (kadeřnictví, pedikúra, manikúra…). Podmínkou zapojení lokality Komenského je však realizace směny pozemků mezi městem Žďár nad Sázavou a společností SeneCura tak, aby došlo k vytvoření uceleného pozemku pro realizaci výstavby dvou až tří bytových domů a došlo k smysluplnému využití celé lokality.

Lokalita Horní ulice, objekt bývalé restaurace Convent

Tento objekt má město možnost získat do vlastnictví. Bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva města, zda bude mít zájem objekt získat a zapojit ho do projektu družstevního bydlení. V případě, že by zastupitelstvo města vyslovilo souhlas s nabytím, město by se stalo vlastníkem budovy, jejíž technický stav zřejmě také nedovolí větší přestavbu a už vůbec ne nástavbu. Bylo by vhodné, využít možnost zvýšení na více poschodí. Po nezbytné demolici objektu by na stejném půdorysu byl mohl být vystavěn bytový dům pro družstevní bydlení. Zde by mohlo vzniknout asi čtyřiadvaceti bytových jednotek. Součástí výstavby by muselo být i řešení parkovacích míst a dopravní situace v sousedství objektu.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů