Bitva o informace: Soud nařídil SVAKu Jihlavsko rozhodnout

Mezi Svazem vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko a Statutárním městem Jihlavou jako bývalým členem SVAKu Jihlavsko probíhá urputná bitva o informace. Statutární město Jihlava se již loni v květnu domáhalo poskytnutí informací. Posléze si Jihlava stěžovala na nečinnost a domáhala se poskytnutí informací i soudní žalobou.

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko se jako žalovaný se k žalobním tvrzením ani přes dvě výzvy krajského soudu nevyjádřil. Krajský soud v Brně pak považoval za nepochybné především ta tvrzení Statutárního města Jihlava jako žalobce, která jsou doložená listinami: Statutární město Jihlava dne 11.5.2018 požádalo SVAK Jihlavsko o poskytnutí informací a poté dne 29.5.2018 podalo stížnost ve smyslu Zákona o svobodném přístupu k informacím, o níž SVAK Jihlavsko nerozhodl, pouze na ni reagoval týž referent, který vyřizoval samotnou žádost o poskytnutí informací, přípisem ze dne 13.6.2018, v němž žalobci zopakoval své závěry ohledně nedostatků plné moci právního zástupce Jihlavy. To není podle názoru krajského soudu postupem předvídaným v Zákoně o svobodném přístupu k informacím.

O stížnosti žalobce měl podle Zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodnout nadřízený orgán žalovaného, ten však ve smyslu správního řádu nelze v případě žalovaného určit, a proto měl o stížnosti rozhodovat ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, tu tedy v čele žalovaného.
V čele Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko stojí starosta Telče a krajský zastupitel Roman Fabeš jako předseda představenstva. Předseda představenstva Roman Fabeš ale nerozhodl.

Lhůta podle Zákona o svobodném přístupu k informacím a to i s připočtením sedmidenní lhůty k internímu předání spisového materiálu již uplynula v červnu 2018. Od té doby je podle názoru Krajského soudu v Brně žalovaný, resp. ten, kdo stojí v jeho čele, nečinný.

Nic přitom nenasvědčuje tomu, že by o žalobcově stížnosti hodlal žalovaný, resp. ten, kdo stojí v jeho čele, rozhodnout bez toho, že by mu to uložil krajský soud.

Proto krajský soud SVAKu Jihlavsko jako žalovanému uložil, aby do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku vydal rozhodnutí o stížnosti žalobce ze dne 29.5.2018.

Pokud Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko nesplní soudní rozhodnutí navrhuje Statutární město Jihlava ukládání dalších přiměřených pokut,
dokud nebude splněna povinnost poskytnutí informace v režimu Zákona o svobodném přístupu k informacím.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna