Cenzura v Bystřici? Radní omezují témata předvolební agitace v městském zpravodaji

hlava mluveníCenzura je kontrola a omezování sdělování informací hromadnými sdělovacími prostředky, obvykle tiskem či dalšími veřejnými médii, veřejnými proslovy, dopisy a podobně.  Jen pár měsíců před místními volbami převzalo vedení Bystřice nad Pernštejnem kontrolu nad tématy článků v místním zpravodaji.

„Rada města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje, že příspěvky, jejichž témata se v novinách Bystřicko opakují více než 2x se dále nebudou uveřejňovat,“ stojí v usnesení Rady města Bystřice nad Pernštejnem.

Vedení města se tak očividně snaží zabránit publikování informací opozičních zastupitelů o nezákonných příjmech vedení města vzniklých díky možnému porušení Zákona o střetu zájmů. Tento zákon zapovídá politikům příjmy z řízení městských společností, kam byli jmenováni jako zástupci města.

Ze strany Rady města Bystřice nad Pernštejnem viditelně dochází k mocenskému zásahu orgánu veřejné moci, směřující ke konkrétním, individuálně určeným názorovým projevům, který znemožňuje jeho  zveřejnění v autorem zamýšlené podobě. Není jasné, zda je tento mocenský zásah v souladu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod.

Na jaře vyzvala opozice starostu města Karla Pačisku (ČSSD) a místostarostu Vojtu k vysvětlení souběhu politických a manažerských odměn. Starosta Pačiska se k celé záležitosti nijak nevyjádřil, mlčí i vedení vysočinské ČSSD.

Naopak se objevilo červnové usnesení Rady města, které omezuje publikování témat v předvolebních číslech městského zpravodaje. Za plnění usnesení Rady města je radním přímo zodpovědná úřednice radnice v Bystřici nad Pernštejnem je zodpovědná úřednice radnice.

Radní města Bystřice nad Pernštejnem by měli neprodleně prokázat nezbytnost zásahu jako naléhavá společenskou  potřebu., Jinak jejich omezení publikování témat v městském zpravodaji nelze považovat za ústavní, byť by bylo vhodné, žádoucí, užitečné či dokonce společensky žádoucí.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna