DOKUMENT: Forum Jihlava žádá odvolání náměstka Výborného (ČSSD)

Vážení zastupitelé,

my, příznivci trvale udržitelného rozvoje města sdružení v platformě Forum Jihlava, prohlašujeme, že nesouhlasíme se způsobem, jakým byli odvoláni náměstci a členové rady města, a požadujeme odvolání prvního náměstka primátora, pana Vratislava Výborného.

Vleklou krizi koalice totiž nezpůsobili odvolaní zástupci ODS a Fora Jihlava, ale právě ČSSD, která více jak půl roku blokovala koaliční schůzky či výjezdní zasedání tak, aby se krizi nedařilo vyřešit. Problémy nastaly v těchto hlavních liniích:

  • Komunikace: měli jsme rozdílné názory a nikdy se nepodařilo, ne naší vinou, udělat si čas na to, abychom se navzájem vyslechli. Namátkou – směřování městských společností, vodárenská problematika, privatizace Dukly, připomínkování materiálů do zastupitelstva, rozvoj města… Z diskusí, pokud už k nim došlo, nebylo možné vyvodit jasné úkoly či zadání, o odpovědných osobách nemluvě. Většina diskusí končila tím, že se motáme v kruhu a že je nutné se nad tím tématem sejít a podrobněji ho projednat (což jsme několikrát iniciovali nejen my, ale ke schůzkám nikdy nedošlo).
  • Investice: snaha prosadit provádění předběžných analýz pro zásadní investice byla naprosto marná, a to navzdory tomu, že Jihlavu čeká nejedna důležitá akce (Horácký zimní stadion, letiště, Modeta, dopravní terminál…). Nekoncepční přístup vede k opakovanému neschválení potřebných investic, sáhodlouhým debatám a opětovné paralýze rozvoje města.
  • Zrušení komise pro rozvoj města: nejenom že neumíme investice připravit, my si ještě zrušíme poradní orgán, který by nám měl být oporou v důležitých rozhodovacích procesech. Jako jediné krajské město nemáme nyní žádnou odbornou platformu, která by se cíleně věnovala rozvoji města v celé potřebné škále.
  • Územní plán: firma zpracovávající územní plán není v této problematice silná, to se obecně ví už dlouho. Město by nemělo podporovat takovou zkostnatělou a neperspektivní práci. Namísto nekoncepčního přístupu by se mělo rozhlédnout po současných trendech a způsobech zpracování územních plánů, kde jasně vedou participační metody, protože zvyšují spoluúčast a souhlas občanů s předkládaným dokumentem. Tento přístup předchází problémům, protože je řeší již v procesu přípravy, a ne jako u nás až na konci při schvalování dokumentu.

Společným jmenovatelem všech těchto zásadních problémů, které uvádíme, je právě náměstek V. Výborný. Jako předseda zastupitelského klubu rušil koaliční schůzky, ignoroval (odvolané a rezignované) radní v jejich naléhání na analytickou přípravu investic, inicioval zrušení komise pro rozvoj města a namísto komplexního řešení územního plánu řešil (klientelisticky) především Zbornou, kde sám bydlí.

Pokud si přejeme zlepšit směřování našeho města, měli bychom začít u současných palčivých problémů. Z výše uvedených důvodů je patrné, že je rozvoj města přímo ohrožen, a je nutné současnou nešťastnou situaci neprodleně řešit.

 

Za Forum Jihlava

 

MgA. Karolína KOUBOVÁ

(V Jihlavě, dne 10.11.2016 – pozn. Občasník)

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna