(DOKUMENT) Šikana v Křižanově: Dopis rodičů místním politikům v Křižanově

voxVážená paní starostko, místostarostko, zastupitelé a další, kteří tento dopis čtou,

tímto dopisem vyjadřujeme hluboký nesouhlas a dlouhodobou nespokojenost se způsoby a praktikami, které jsou prostřednictvím vedením městyse Křižanov aplikovány nejen ve vedení obce, ale nyní především v místní ZŠ a MŠ.

Zajímalo by nás vysvětlení, proč se vedoucí školní družiny Radomíra Schmidová postavila k věci tímto způsobem a proč se případ šikany na škole neřešil dle stanovených postupů. A to vzhledem k tak závažnému pochybení, kdy o dlouhodobé šikaně věděla, naprosto vědomě ji přehlížela, nedbala stížností rodičů na konkrétní agresory a celou věc tutlala, čímž připravila pole k současnému vyhrocení situace. Oběť označila dokonce za lhářku a kryla agresory. Následně nabádala ke lži také ostatní děti tím, že jim vysvětlila, že oběť si vše vymyslela a nemají o tom nikde mluvit. To vše jen pro prospěch svůj a svých přátel. Jako rodiče nesouhlasíme s tím, aby takovýto člověk s pokřivenou morálkou měl na starosti naše děti. Dětská psychika je křehká a ten, který by ji měl chránit, tak ji kvůli vidině vlastního prospěchu zadupal do země.

Také nejen jako rodiče předpokládáme, že vzdělávací instituce bude vést řádné vyšetřování celé záležitosti, aby bylo spravedlivě rozhodnuto a byla napravena křivda na oběti a agresoři potrestáni tak, jak je ve slušné a demokratické společnosti zvykem. Přece jen je škola i školka první větší organizací, kde se děti setkají s pravidly a řádem, kterými je třeba se řídit, ale když samo vedení instituce tato pravidla nerespektuje, odráží se to pak na dětech a ukazuje jim to špatný příklad do budoucnosti.

Dále požadujeme vysvětlení neustálých a nesmyslných personálních změn v instituci, obzvláště na vedoucích pozicích. Pokud pomineme již minulý případ nespravedlivého a nesprávného odvolání bývalé paní ředitelky Hany Koudelové a následné dosazení pro zřizovatele pohodlnějšího Daniela Ubra. Chceme vědět, proč byla odvolána stávající vedoucí učitelka školky Jana Stehlíková s 30 letou praxí a zkušenostmi, která školku vedla svědomitě a správně a následně byla nahrazena kamarádkou již výše zmiňované Radomíry Schmidové, která se vrací z mateřské dovolené a tudíž nový ředitel nemůže mít povědomost o jejích schopnostech. Také chceme vysvětlení, proč byla ze své funkce odvolána paní Anna Madroňová, která pro školu dělala jen to nejlepší a její přístup k řešení problémů byl jak profesionální, tak i lidský. To ona prezentovala školu na webu, jednala s rodiči, vyřizovala důležité věci. Bez její osoby by škola nefungovala. Chceme znát důvod proč. Nakonec chceme vyjádřit nesouhlas s propouštěním velice kvalitních řadových učitelů jen z důvodu, že vyjádřili nesouhlas, stejně jako my, s vedením školy a praktikami zřizovatele.

Vyjadřujeme dlouhodobou nespokojenost s praktikami, které používá zřizovatel ZŠ a MŠ, tedy vedení městyse v čele se starostku Marií Smejkalovou a místostarostkou Radomírou Schmidovou. K tomuto dopisu se připojují nejen rodiče dětí navštěvující místní MŠ a ZŠ (i se spádových okolních obcí), ale také ostatní obyvatelé městyse Křižanov, aby tím vyjádřili nejen podporu rodičům v jejich aktivitě, ale i zaměstnancům školy a školky, ve které věříme a nebojíme se jim svěřit své děti.

Byli jsme připraveni přiložit své nashromážděné podpisy. Vzhledem k současnému vývoji situace a především kvůli postoji paní starostky a místostarostky, které naprosto vědomě, beze studu a svědomí překrucují skutčnosti a lžou do médií i ostatním obyvatelům a zastupitelům, jsme od toho po důkladném zvažování upustili. Nevíme už totiž, kam až jsou ony a lidé na ně napojení schopní zajít pro vidinu svého prospěchu. Máme kvůli tomu obavy, aby se to neodrazilo ve školce, škole a ve školní družině na našich dětech.

(Pozn. red: Bez redakčních úprav. Nemusí vyjadřovat názor redakce Občasníku)

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna