(DOKUMENT) Výzva většiny zastupitelů velkomeziříčskému starostovi Necidovi

Architektonicko – urbanistická soutěž o návrh „Náměstí a přilehlé ulice ve Velkém Meziříčí“ byla řádně schválena zastupitelstvem našeho města, proběhla dle stanovených regulí, stanovila pořadí vítězných návrhů / 1. – 3. místo/ a celkem odměnila 9 návrhů.
Dne 13. 6. 2017 proběhla na řádném zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí diskuze s autorem vítězného návrhu Ing. arch. Mikuláškem. Zcela v souladu s demokratickými principy naší země a zcela  v souladu se Zákonem o obcích, který definuje pravomoci zastupitelstva, toto zastupitelstvo dne 13. 6. 2017 výrazným poměrem hlasů uzavření smlouvy s tímto autorem neschválilo.
Zcela v souladu s pravidly této architektonické soutěže musí tedy následovat druhý krok, a to je oslovení dalšího autora v pořadí druhého oceněného návrhu – Ing. arch. Cikána.
Takto může jednání pokračovat plynule dále, až do doby, kdy se toto řádně zvolené zastupitelstvo většinovým poměrem hlasů pro některý z oceněných návrhů rozhodne.
Teprve, pokud i poté nedojde ke shodě, lze uvažovat o dalších krocích, směřujících ke  shodě výběru finálního návrhu.
Mediální kroky, které nyní Vy, pane starosto, a Vaši příznivci činíte, zcela zpochybňují architektonickou soutěž a její pravidla, zpochybňují legitimitu zastupitelstva našeho města a nutně vedou ke spekulacím, proč tak dramaticky, tvrdě a nekorektně prosazujete stávající vítězný návrh. Architektonická soutěž dává dostatek prostoru k tomu, aby jednání pokračovalo dále!
Pane starosto. Vyzýváme Vás, abyste zcela v souladu s podmínkami architektonické soutěže a v rámci plynulého pokračování výběru realizovatelného návrhu projektu rekonstrukce našeho náměstí a přilehlých ulic, oslovil dalšího autora v pořadí, vzešlého z této soutěže, a pozval jej na některé příští jednání zastupitelstva města.
Zároveň Vás žádáme, aby informace o dění v zastupitelstvu ohledně této architektonické soutěže, byly korektní, objektivní a pravdivé.

 

Zastupitelé města Velké Meziříčí:
Mgr. Blažek PavelNecid Salašová
Ing. Jurdová Jiřina
Mgr. Kamanová Pavla
MUDr. Kaše Jiří
Ing. Komínek František
Kratochvíl Stanislav
JUDr. Lancman Karel
Ing. Lavický Vilém
RSDr. Pokorný Svatopluk
Ing. Ráček Vít
PhDr. Ripperová Marie
Ing. Rosa Stanislav
RNDr. Vrána Petr

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna