Kaufland ve Žďáru nad Sázavou hrozí zákazníkům odtahem vozidla

Mezi společností Kaufland a jejími zákazníky ve Žďáru nad Sázavou hrozí konfikt ohledně způsobu využívání parkoviště před supermarketem.

Obyvatelé Žďáru nad Sázavou využívají prostor před nákupním domem jako veřejné parkoviště.

„Když je vlastníkem pozemku soukromý subjekt, tak to není veřejné parkoviště,“ podotkla mluvčí vysočinské policie Dana Čírtková.

Společnost Kaufland už umístila na svůj pozemek cedulku s varováním na možnost odtahu.

Na žádost o vyjádření vedení města Žďáru nad Sázavou přišlo následující vyjádření mediální koordinátorky (v úplném znění) :

„na začátku parkoviště je na samostatném sloupku umístěna cedulka vypadající zhruba takto: Na obdélníkové bílé tabulce je slabou červenou čárou vyznačen rámeček, v něm text „Pro zákazníky Kauflandu 1,5 hod.“, dále je tam vyobrazeno logo Kauflandu a úplně dole je schematicky znázorněn odtah vozidla. Pro přesné zobrazení tabulky je
nejlepší ji vyfotit. Nejedná se tedy o dopravní značku. Ve vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, se o dodatkové tabulce č. E 13 „Text nebo symbol“ praví, cituji:„Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěna.“ Dodatková tabulka č. E 13 má mít rámeček z černé čáry, ale u Kauflandu je červené barvy, a navíc ta u Kauflandu není umístěna pod žádnou dopravní značkou. Sice může navozovat dojem, že se
jedná o dodatkovou tabulku č. E 13, ale není to dopravní značka ve smyslu vyhl. 294/2015 Sb,“ uvedla mediální koordinátorka žďárské radnice Nikola Adlerová.

Pro posouzení možného odtahu vozidla z parkoviště je podle informací Občasníku důležitý rozsah oprávnění vlastníka komunikace, který buď výslovně vyplývá z textu zákona („… vlastník místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice je oprávněn odstranit silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele…“) nebo lze tato oprávnění dovodit z textu a smyslu dané právní úpravy.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna