Košetice: přistání aeroplánu (1913) způsobilo seběhnutí lidu

Velitel četnické stanice Košetice Martin Janouch zaznamenal život Košetic na Pelhřimovsku už od počátku minulého století.

Roku 1903 byl velitel četnické stanice strážmistr Josef Kočí přemístěn na stanici Semteš okres Čáslav na vlastní žádost a na místo velitele byl ustanoven závodčí Martin Janouch z Humpolce. V té době se v okolí Košetic potulovalo mnoho cikánů, potulných kramářů a brusičů, po okolí páchali drobné krádeže šatstva, peřin a drůbeže.

Stálým pronásledováním a vypovídáním z politického okresu vrchním strážmistrem Martinem Janouchem bylo docíleno toho, že tlupy se zdejšímu obvodu úzkostlivě vyhýbaly.

27.března zatkl vrchní strážmistr Janouch známého a obávaného násilníka, potulného sběrače hadrů Josefa Pudila ze Zruče nad Sázavou pro násilí, které na něm spáchal. Pro tento čin byl Pudil odsouzen k 8 měsícům těžkého žaláře krajským soudem v Kutné Hoře. Týž byl vícekrát trestaný a ohrožoval stále povážlivou měrou osobní bezpečnost zdejších občanů.

Roku 1904 panovalo v Košeticích velké sucho a skoro celé léto vůbec nepršelo a úroda byla velmi špatná. Bylo započato se stavbou okresní nouzové silnice z Košetic přes Onšov do Studenýho (autentické pojmenování) a byla dostavěna roku 1906.

Roku 1911 řádila v Košeticích epidemie spály a difterie (záškrt) v Košeticicích na tuto epidemii zemřelo několik dítek i dospělých. Vrchnímu strážmistru Janouchovi onemocněly tři z šesti dětí.

Roku 1912 byla provedena oprava filiálního kostela v Buřenicích, kterému hrozilo zřícení a byl dne 18. srpna znovu vysvěcen. V Košeticích začala stavba nového hřbitova, který byl vysvěcen 24. listopadu.

Roku 1913 byla v Košeticích vystavěna nová čtyřtřídní školní budova. Vysvěcena byla 9. listopadu. Ve dnech 14. a 15. září se v okolí Košetic pořádalo velké vojenské cvičení (c. a k. manévry). Přenocovala zde celá 3. c. k. jezdecká divize. V zámku pana Práška byl ubytován štáb brigády o dvaceti důstojnících. Ráno 15. září o půl osmé odtáhla vojska směrem k Vyklanticům, Pacovu a Táboru.

Dne 14. září přistálo na louce „Pode vsí“ vojenské letadlo se dvěma důstojníky, což mělo za následek velký sběh domovského i sousedního lidu. poněvadž lid ten podobné letadlo (aeroplán) ještě nikdy před tím neviděl. Vrchní strážmistr Janouch musel udržovati pořádek. 

 

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna