Kraj Vysočina má plán rozvoje sportu: „Je to nuda a šeď,“ prohlásil lídr ODS

Kraj Vysočina má hotový plán rozvoje sportu do roku 2025. Krajský plán analyzoval sportovní prostředí na území kraje, stanovil priority podpory sportovní oblasti a opatření k jejich naplňování.

„Plán rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025) pouze konstatuje stav minulý, rekapituluje stav stávající a svou vizí na 7 let konzervuje zavedené postupy při financování sportu ze strany kraje Vysočina. Nic. Nuda. Nuda. Šeď, šeď,“ prohlásil kandidát na jihlavského primátora Petr Laštovička (ODS).

Sport a jeho podpora se v posledních letech (a to nejen na regionální a místní úrovni) potýká s celou řadou problémů, ať už se jedná o nedostatek společenské a politické podpory, nedostatečné a nekoncepční financování sportu z veřejných rozpočtů a s tím související vysoká ekonomická spoluúčast rodin, chátrající sportovní zařízení, jejich nedostatečná a zastaralá vybavenost atd. Tyto důvody mají za následek úbytek sportujících, trenérů a dobrovolníků v této oblasti.

Již od roku 2004 na území Kraje Vysočina postupně vznikají Krajská centra talentované mládeže (KCTM), která jsou Krajem Vysočina finančně podporována. Smyslem těchto center je napomáhat v rozvoji sportovního nadání sportovců z řad mládeže v různých sportovních odvětvích tím, že dochází k jejich koncentraci do jednoho centra, kde jsou jim vytvářeny optimální podmínky pro přípravu.

Nejvyšší počet sportovních a tělovýchovných zařízení je v Jihlavě a v Pelhřimově. Zatímco Jihlava má především sportoviště při základních a středních školách, Pelhřimov disponuje velkým množstvím sportovišť (zejména sportovních hřišť) mimo školy.

Nejřidší sportovní infrastrukturou s ohledem na svoji velikost disponuje Ledeč nad Sázavou a Náměšť nad Oslavou. Ani krajské město v tomto směru nedopadlo nejlépe. Naopak v Moravských Budějovicích a Hrotovicích se nachází výrazně hustější síť sportovišť s ohledem na svoji velikost.

„Systém nerovnoměrný a nevyvážený s tím že ve zprávě chybí jaký poměr je mezi penězi z veřejných zdrojů a penes ze soukromého sektoru,“ podotkl předseda jihlavských Zelených Patrik Priesol.

Krajský plán rozvoje sportu sledoval i  celkový objem alokovaných prostředků u sledovaných třiadvaceti obcí za rok 2017. Celkový objem je necelých 161,5 mil. Kč. Nepřekvapí dominantní postavení okresních měst v čele se dvěma největšími městy – Jihlavou s celkovým objemem 13 alokované částky 53,2 mil. Kč a Třebíčí s 37,7 mil. Kč. Významnou podporou sportu se vyznačují rovněž města Světlá nad Sázavou (8,5 mil. Kč) a Humpolec (7,7 mil. Kč).

Vůdčí postavení v přepočtu alokovaných finančních prostředků na jednoho obyvatele má Světlá nad Sázavou, kde se rozděluje téměř 1 300 Kč v přepočtu na jednoho obyvatele. Následují okresní města Jihlava, Třebíč a Havlíčkův Brod. Překvapením může být, že třetí největší město v kraji – Žďár nad Sázavou se nachází v dolní části grafu s částkou 293 Kč na jednoho obyvatele. Nejnižší částkou jak v celkovém objemu, tak v přepočtu na jednoho obyvatele, disponuje město Moravské Budějovice (celkem 48,5 tis. Kč, 7 Kč na jednoho obyvatele).

Podpora pořádání významných sportovních akcí dosáhla svého vrcholu v roce 2016, kde byly podpořeny vedle tradičních, pravidelně se opakujících akcí na území Kraje Vysočina (Jihlavský půlmaraton, AXIS CUP, Jihlavská 24 MTB apod.) i pořádání Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě částkou 3 mil. Kč. Celková výše podpory pořádání akcí přesáhla v tomto roce částku 7 mil. Kč. Výprava Kraje Vysočina se každoročně účastní Olympiád dětí a mládeže. Částka na účast se každoročně pohybuje mezi 1 a 2 mil. Kč v závislosti na tom, zda se jedná o letní či zimní olympiádu. Výjimkou je rok 2014, kdy byl Kraj Vysočina pořadatelem Zimní olympiády dětí a mládeže a částka na olympiádu přesáhla 4 mil. Kč.

Podpora Krajských center talentované mládeže vzrostla ze 4 mil. Kč v roce 2013 až na 5,2 mil. Kč v roce 2017. Od roku 2016 je do této položky rovněž zahrnuta nově vzniklá fotbalová akademie a podpora hokejové mládeže. Můžeme pozorovat neustálý nárůst těchto center a s tím související zvětšující se objem krajských finančních prostředků poskytnutých KCTM. V roce 2012 jich bylo podpořeno 11, kdežto v současnosti evidujeme celkem 16 center. Objem alokovaných finančních prostředků se zvýšil ze 4 mil. Kč v roce 2012 na 5,2 mil. Kč v roce 2017. Nejpodporovanějšími centry jsou ty s největší základnou talentované mládeže – fotbal a lední hokej. Naopak nejnižší objem prostředků je poskytován šachistům, judu a nově vzniknuvšímu centru triatlonu.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna