Kraj Vysočina plánuje výstavbu dvou stacionářů pro zdravotně postižené v Jihlavě

důchodciKraj Vysočina plánuje zahájit další fázi transformace Domova Kamélie Křižanov výstavbou chráněného bydlení v Jihlavě. Půjde o lokality na největším jihlavském sídlišti Březinky a v osadě Pávov.

Na největším jihlavském sídlišti Březinky plánuje Kraj Vysočina výstavbu a vybavení domácností služeb chráněné bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením pro celkem dvanáct klientů a zázemí pro denní aktivity klientů a denní stacionář s okamžitou kapacitou osmi klientů v Jihlavě v ulici Na Kopci.

Předpokládaný rozpočet projektu činí 48,5 mil. Kč při celkovém podílu Kraje Vysočina na financování ve výši 4,7 mil. Kč.

V osadě Pávov zamýšlí Kraj Vysočina výstavbu a vybavení domácností služeb chráněné bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením pro celkem dvanáct klientů, zázemí pro denní aktivity klientů a denní stacionář s okamžitou kapacitou 4 klienti v jihlavské místní části Pávov.  Předpokládaný rozpočet projektu činí 47,5 mil. Kč při celkovém podílu Kraje Vysočina na financování ve výši 4,4 mil. Kč.

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Je alternativou k pobytu v ústavním zařízení.

Budování chráněného bydlení lze rozdělit na tři fáze: formulace záměru (přípravná, předinvestiční fáze), poté následuje výstavba zařízení (investiční fáze) a zahájení provozu (postinvestiční fáze). Pro mnohé organizace je nejnáročnější fáze výstavby chráněného bydlení, a to z finančního hlediska. Kvůli této fázi se podceňují zbylé části. To má za následek, že v projektu chybí vyjasnění typu chráněného bydlení, charakter klientely, návaznost služby na další aktivity (podporované zaměstnávání, docházka do školského zařízení), nedostatečná obeznámenost veřejnosti, nejasnosti v tom, jak bude chráněné bydlení financováno, ukotvení cíle služby, zabezpečení kvality, včetně kvalifikovaných a zkušených pracovníků, nastavení smluv s klienty, dořešení provozního řádu. Pokud se tyto aspekty podcení, může dojít k tomu, že zamýšlené poslání nebude naplněno.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna