Kraj Vysočina vyplatí prospěchová stipendia, jednorázově i deset tisíc

Za I. pololetí školního roku 2018/2019 splnilo podmínky 393 žáků a celková částka přiznaných motivačních stipendií činí 1 311 000 Kč. 

Mezi 27 stipendijními studijními obory s krajským stipendiem nově s platností od letošního školního roku figurují hutník, krejčí a operátor skladování. Obory, o jejichž studium je v současné době dle statistik středních škol minimální až nulový zájem.

U vybraných učebních oborů, například pekař, kameník nebo zedník, bylo zvýšeno měsíční stipendium ze 700 na 1000 korun, další vybrané nematuritní obory mohou náctiletí na Vysočině studovat se stipendiem 700 a 400 korun měsíčně.

Tyto vybrané obory jsou navíc v případě dobrých výsledků z teorie i praxe „odměňovány“ prospěchovým stipendiem 2000 korun za pololetí. V minulém roce bylo podle původních pravidel mezi 790 stipendistů na všech bonusech rozděleno 2,633 miliónu korun z rozpočtu Kraje Vysočina.

Výše prospěchového stipendia zůstává stejná 2 000 Kč za pololetí školního roku shodně pro všechny tři skupiny oborů. 

V I. pololetí školního roku 2018/2019 dosáhlo na stipendia 33,8 % žáků z předložených žádostí ze středních škol, z toho na prospěchové stipendium 26 %. 

Hlavní novinkou v krajské stipendijní politice je odměna za prokazatelně dobré výsledky ve studiu. Ta bude podle informací krajské radní Jany Fialové už v letošním školním roce náležet žákům všech nematuritních, tedy učebních oborů zařazených v rozdělení oborů do skupiny H, kteří však nespadají do vyjmenovaných oborů, ale úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku a mimo jiné studovali celou dobu se stanoveným průměrným prospěchem .

Tito žákyně a žáci na závěr studia mohou získat odměnu 10 tisíc korun.

„Kraj Vysočina má v navrhovaném rozpočtu na rok 2019 připraveny na výplatu krajských stipendií tři milióny korun, tedy částku stejnou jako letos. Odhadem předpokládáme, že tyto peníze nám budou příští rok stačit,“ odhaduje Jana Fialová s tím, že stipendijní podpora má dlouhodobý příznivý efekt. Podle krajských statistik počet žáků v oborech s možností získání stipendijní podpory vzrostl o 1 % oproti loňskému roku.

Mezi nejúspěšnější studenty středních škol, kteří žádají a získají stipendia, patří například instalatéři, jednoznačně nejúspěšnější jsou pak jemní mechanici, jejichž vzdělávání v kraji zajišťuje jediná škola – Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Tento obor je jedinečný i v rámci celé České republiky.

V nových pravidlech Kraje Vysočina došlo k doplnění dalších podporovaných oborů „Hutník, Krejčí a Operátor skladování

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna