Kraj Vysočina zastavuje stavbu silnice Kejžlice-Čejov

Rada Kraje Vysočina vzala zpět žádost o financování rekonstrukce silnice Kejžlice-Čejov z prostředků ROP Jihovýchod. Příčinou je odvolání stavební firmy podaná na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Kraj Vysočina jako zadavatel se rozhodl námitce nevyhovět a neúspěšný uchazeč následně podal návrh na přezkum úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tento orgán, po přezkoumání návrhu, vrátil zakázku zadavateli k provedení opakovaných úkonů posouzení a hodnocení nabídek. Proti rozhodnutí ÚOHS podal zadavatel opravný prostředek – rozklad, který je v současné době v řešení předsedou ÚOHS.

„ÚOHS rozhodl, že máme některé záležitosti doplnit, nikoliv zrušit tu zakázku,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

V důsledku průtahů v zadávacím řízení se realizační termíny stavby, ve spojení s podmínkami financování dle poskytovatele dotace, staly nereálnými a stavbu není možno dokončit, resp. financovat ve stanovených termínech. Zakázka na stavební práce Kejžlice-Čejov byla v hodnotě 48 milionů korun bez DPH.

Pro obyvatele regionu Světlá nad Sázavou je silnice přes Kejžlice a Čejov nejrychlejší napojení na dálnici D1.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna