Kraj Vysočina změří zatížení cyklostezek i cyklodálnice Francie-Ukrajina

Značka cyklodálnice Francie-Ukrajina

V nejzápadnějším výběžku Francie začíná cyklodálníce Roscoff-Kyjev, která prochází krajem Vysočina od Kolína přes Žďár nad Sázavou a kolem hradu Pernštejna míří do jihomoravského kraje.   Cyklodálnice Velo4 pak pokračuje Brno – Strážnice – Uherské Hradiště – Kroměříž – Přerov – Hranice – Ostrava až na polské hranice a odtud přes Krakov a Lvov do Kyjeva na Ukrajině. Oficiálním znakem cyklodálnice je číslo 4 na modrém podkladě v kruhu žlutých hvězd (není značeno v terénu).

Kraj Vysočina začne provádět dlouhodobý monitoring pohybu cyklistů krajem Vysočina v rámci monitoringu zatížení cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina.

fb

Rada Kraje Vysočina schválila nákup několika automatických mobilních sčítačů do majetku kraje. Prostřednictvím dodavatelem proškoleného zaměstnance (cyklokoordinátor) pak bude kraj realizovat samotný monitoring, analyzovat a interpretovat data pro potřeby kraje a místních samospráv. Realizace veřejné zakázky se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2016. Jejich osazení proběhne ve spolupráci s městy na vytipovaná místa v rámci cyklotras nadregionálního významu tak, aby data o využití byla využitelná jak z pohledu kraje, tak pro města a obce jako investory infrastruktury.

Ze schváleného rozpočtu kraje na rok 2015, kapitoly Kultura, je tedy navrženo zajistit financování zakázky malého rozsahu na nákup mobilních automatických selektivních sčítačů a souvisejících služeb v maximální výši do 470 tis. Kč. Tyto prostředky budou využity nejpozději do konce června 2016.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna