Megalomanství v Pelhřimově: v městských sadech vyroste jezírko téměř za půl milionu

tužka penízeZa částku téměř půl milionu korun staví Město Pelhřimov jezírko. Postaveno má být v rekordně krátké době jednoho měsíce. Na stavbu jezírka dostalo město Pelhřimov jen jedinou nabídku od jihlavské stavební firmy VHS stavby. V zadávacích podmínkách město Pelhřimov stanovilo maximální přípustnou částku za stavební zakázku na částku 350 000,- Kč bez DPH. Kdo by nabídl více, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Vysoutěžená cena jediného účastníka výběrového řízení byla o pouhou stokorunu nižší než maximálně přípustná cena.

Půlmilionové jezírko vyroste v lokalitě městských sadů Pelhřimov. Lokalita se nachází v údolí řeky Bělé a je součástí zastavěného území města Pelhřimov. Pozemek v místě plánované zátopy je podmáčený a je odvodňován bezejmennou vodotečí zaústěnou do řeky Bělé.

Vodní nádrž je navržena jako neprůtočná plněná spodní vodou a možností v případě nedostatku doplňovat vodu čerpáním z řeky Bělá. Celková plocha vody při provozní (normální) hladině je 503 m3 a maximální hloubkou vody 1,25 m. Celkový objem vody nádrže při normální hladině činí 250 m3.

Provozní hladina je navržena na kótě 487,25 m. n. m. Dno nádrže bude provedeno ve dvou úrovních, jedna hlubší část bude mít dno na kótě 486,00 m. n. m a v druhé, mělčí bude dno v úrovni 486,75 m. n. m.. Svahování břehů bude volně navazovat na okolní terén.

Obnažené svahy zátopy budou ohumusovány pro lepší ujmutí trávníku a budou osety, čímž bude podpořeno rychlé zapojení do okolního terénu.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna