Mluvčí pojišťovny: pojistka kryje finanční škody za pochybení zastupitelů

Pojistka „proti blbosti zastupitelů“ kryje i některá důležitá rizika spojená například s povinností  uhradit sankce nebo i vrátit dotace. Občasníku na toto téma poskytl rozhovor mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. Na Vysočině jako jedno z prvních měst uzavřelo pojistku město Žďár nad Sázavou.

Milan Káňa, mluvčí Kooperativa pojišťovny

1. Setkali jste se s tím, že by se nechali takto pojistit zastupitelé?

Pojištění odpovědnosti zastupitelů nabízíme jako samostatný pojistný produkt už od roku 2007, takže se nejedná o žádnou novinku.

2. Kolik město či obcí už takovou pojistku u Vás má sjednanou?

V současné době evidujeme cca 700 smluv. Stále je řada obecních zastupitelstev, které si riziko spojené s výkonem své funkce neuvědomují, ale lze říci, že zaznamenáváme stoupající tendenci zájmu o toto pojištění.

3. Co všechno taková pojistka pokrývá?

Jedná se o pojištění odpovědnosti za tzv. finanční škody způsobené obci, pro kterou je zastupitel činný. Pojištění zahrnuje širokou škálu situací, kdy nedbalostním porušením povinností zastupitele může být obci způsobena škoda, počínaje uzavřením pro obec ekonomicky nevýhodné smlouvy až po – dnes nijak výjimečné – situace, kdy je obci v důsledku pochybení zastupitele uložena sankce, například v souvislosti s porušením povinností při zadávání veřejných zakázek nebo daňových povinností.

4. Vypláceli jste na jejím základě už někdy škodu?

Za nejfrekventovanější lze označit situace, kdy jsou zastupitelé činěni odpovědnými za skutečnost, že v důsledku jejich pochybení byla obci uložena sankce ze strany některého z orgánů státní správy (finančního úřadu, Úřadu pro zadávání veřejných zakázek nebo např. Úřadu pro ochranu životního prostředí), setkáváme se i s případy řešení následků chyb při čerpání dotací v podobě nezískání dotace, resp. povinnosti vrátit již čerpané prostředky, případně navíc také uhradit s tím spojené sankce.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna