Mluvčí SFŽP: Korekce na ČOV Pelhřimov je přes padesát milionů korun

Asi největší investiční akcí v Pelhřimově je modernizace čistírny odpadních vod. Kapacita čistírny bude po dokončení stavby navýšena na bilanční kapacitu 36 000 EO (ekvivalentních obyvatel), (průměrná roční) resp. návrhová 43000 EO (maximální týdenní zatížení ČOV).

Slavnostní poklepání na základní kámen ČOV Pelhřimov za účasti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka Foto: archiv Kraje Vysočina

Modernizace čistírny odpadních vod v Pelhřimově má problémy. Kontrolní orgány našly pochybení ve výběrovém řízení a přišla sankce v podobě korekce dotace:

„Zadavatel (město Pelhřimov) při zadání veřejné zakázky na stavební práce postupoval v rozporu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, za což mu byla stanovena korekce ve výši 25 %, tedy 50 579 266 Kč  z celkové možné částky dotace použité na financování předmětné zakázky,“ informovala mluvčí Státního fondu pro životní prostředí Lenka Brandtová.

„Radnice nám prezentuje 35 milionů a bylo to i poslední stanovisko Ministerstva Financí,“ řekl k výši korekce předseda opozičního zastupitelského klubu Změna pro Pelhřimov Pavel Hájek.

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a starosta Pelhřimova Leopold Bambula na stavbě ČOV Pelhřimov Foto: archiv Kraje Vysočina

Další problémy našly kontrolní orgány v  průběhu výběrového řízení na služby technického dozoru stavby, kdy město Pelhřimov jako zadavatel porušil ustanovení § 56 odst. 5 písm. c) a zároveň § 6 zákona účinného ke dni zahájení zadávacího řízení. „Byla stanovena korekce ve výši 25 % částky dotace použité na financování veřejné zakázky, tedy 720 079 Kč,“ dodala mluvčí Brandtová.

Korekce jsou zapracovány do Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dle dostupných informací město Pelhřimov požádalo Evropskou komisi o snížení výše korekce.

„Vedení radnice stále mluví o tom, že se odvolá proti korekci k Evropské komisi, ale odvolání stále ještě nebylo poslané,“ sdělil předseda zastupitelského klubu pelhřimovské opozice Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov).

Plánované zdroje financování:
Celkové náklady projektu: 335 503 919,- Kč
Celkové způsobilé výdaje: 241 217 544,- Kč
Dotace Fondu soudržnosti: 205 034 912,- Kč
Dotace Státního fondu životního prostředí: 12 060 877,- Kč
Vlastní zdroje města Pelhřimov: 118 408 130,- Kč

zdroj: Městský úřad Pelhřimov

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna