O zúžení výběru hlubinného úložiště nerozhodnuto, SÚRAO doplní informace

Rada Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) jednomyslně rozhodla o nutnosti doplnění faktických a věcných informací pro možnost relevantního posouzení lokalit pro potenciální umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu.

Zúžení výběru lokalit z původních devíti na čtyři lokality se tak odkládá.

„Rada SÚRAO ke svému finálnímu stanovisku požaduje zpracovat kompletní harmonogram postupu, včetně zahrnutí výsledků geofyzikálních výzkumů v širším okolí lokalit. To vše zároveň i v návaznosti na přípravu odpovídající legislativy pro zajištění transparentnosti celého procesu a také možnosti zapojení obcí do konkrétního výběru lokalit.“ Uvedl to po jednání Rady SÚRAO její předseda a náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla.

Předmětem posouzení SÚRAO je celkem devět lokalit pro potenciální umístnění budoucího hlubinného úložiště. Jedná se o lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Janoch, Kraví hora, Magdaléna a Na Skalním, které se nacházejí v kraji Západočeském, Jihočeském, Jihomoravském, Ústeckém a kraji Vysočina.

„Všechny dosavadní analýzy, na jejichž základě mělo být radou učiněno rozhodnutí pro zúžení výběru lokalit hlubinného úložiště, zatím vycházejí pouze z archivních dat, povrchových údajů a dalších prací. Zatím nemáme geofyzikální data, ta by měl SÚRAO mít k dispozici až na konci prvního čtvrtletí příštího roku. A proto jsme se jednomyslně shodli na tom, že musí být do konečné dokumentace zapracovány jejich výsledky, musí být jasný harmonogram prací a chceme také do celého procesu odpovídajícím způsobem zapojit dotčené obce“, dodal René Neděla předseda Rady SÚRAO.

Postup výběru lokalit kritizuje Platforma proti úložišti, která
 sdružuje 46 členů (32 obcí a měst a 14 spolků). Cílem Platformy proti úložišti je prosazování takového způsobu hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.

Postup výběru lokalit považujeme za zcela neprůhledný a nevěrohodný, plný porušených slibů Správy úložišť. Ani pro nyní vyřazené lokality to tak neznamená, že si mohou nadobro oddechnout, stát může zase otočit.  Jsme proto rádi, že obce a spolky sdružené v Platformě se jasně vyjadřují pro pokračující spolupráci i po zmenšení počtu bezprostředně ohrožených lokalit.  Usilujeme o společný cíl – otevřené hledání řešení co s jaderným odpadem, při němž budou mít obce možnost hájit své oprávněné zájmy,“ uvedl mluvčí Platformy Martin Schenk.  

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna