Politická krize v Počátkách: nad radními se vznáší trestní odpovědnost

Pracovně právní spor v kulturním zařízení roste do rozměrů politické krize: Rada města se ocitla v opozici, když byla přehlasována opozičním návrhem na zrušení pověření vést kulturní zařízení pro současnou vedoucí kulturního zařízení.

kladívko

Nad radními města se vznáší trestní odpovědnost úředních osob tak, jak ji definuje například paragraf o zneužití pravomoci veřejného činitele:

„Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, b) překročí svou pravomoc, nebo c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci, bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.“

Ustálená soudní judikatura obecně předpokládá základní znalost zákonů. Zastupitelé při nástupu do funkce veřejně skládají slib o svědomitém výkonu své funkce zastupitele.

Nesplnění složeného zastupitelského slibu již v několika případech vyhodnotili státní zástupci jako protiprávní jednání a následně byla podána obžaloba.  Z jednání obžalovaného zastupitele bylo dovozeno porušení povinnosti spočívající ve skutečnosti, že nevykonával svou funkci svědomitě a v zájmu obce, k čemuž se právě uvedeným slibem zavázal. Zastupitel tudíž porušil svou povinnost, z které pak byla dovozena odpovědnost trestněprávní.

Konkrétně v Počátkách se městským konšelům příliš nechce plnit rozhodnutí Zastupitelstva města i s určeným termínem k přijetí usnesení Rady města. Neschopnost řešit problémy města je může přivést až na lavici obžalovaných.

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna