Referendum o spalovně bude současně s krajskými volbami 2016

Krajský soud na konci dubna rozhodl o konání místního referenda v Jihlavě o výstavbě spalovny komunálních odpadů. Soud určil, že místní referendum se bude konat současně s volbami do zastupitelstev krajů v roce 2016.

Současně soud stanovil tyto otázky pro referendum:

1) Souhlasíte s tím, aby město Jihlava bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě spalovny komunálních odpadů (ZEVO, plazmová a pyrolýzní jednotka apod.) na území statutárního města Jihlavy?

2) Jste pro, aby město Jihlava podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti pro zvýhodnění občanů, kteří produkují málo směsného komunálního odpadu (SKO) a více třídí oproti těm, kdo třídí méně a vyprodukují více SKO?

3)Jste pro, aby město Jihlava podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti pro snížení produkce směsného komunálního odpadu pod 150 kg na osobu za rok prostřednictvím zvýšení míry recyklace a kompostování všech odpadů ze živností a domácností minimálně na 50%? II. Místní referendum se bude konat souběžně s volbami do zastupitelstev krajů v roce 2016.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna