Skrze úzké Zašovice nadrozměrný transport pro Dukovany neprojede, postaví se obchvat

Před zahájením výstavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany je potřeba zvýšit dopravní kapacitu pro transport nadrozměrných komponent.

Již dnes je jisté, že nejrozměrnější díly konstrukce reaktoru budou vyrobeny mimo území ČR a budou muset být v kuse transportovány do prostoru jaderné elektrárny Dukovany.

Předpokládá se, že transport bude z námořního přístavu v Hamburku po Labi do přístavu v Týnci nad Labem a odtud dále po silniční síti do Dukovan.

Rizikovým místem pro transport nadrozměrných komponent je intravilán obce Zašovice. Proto je připravována výstavba zhruba dvoukilometrového obchvatu severně od obce.


Začátek plánovaného obchvatu je umístěn západně od obce Zašovice a navazuje na již zrealizovanou stavbu stavebních úprav silniceBrtnice – Zašovice. Přeložka je dále vedena v násypu a zářezu severně od obce Zašovice přes zemědělské pozemky, přes údolí s vodotečí a polní cestou přechází v násypu a po mostní objektu. Dále je vedena v hlubokém zářezu přes zemědělské pozemky a za obcí Zašovice ve směru na Okříšky se připojí na stávající silnici směr Třebíč. Zde navazuje na již zrealizovanou stavbu rekonstrukce silnice Zašovice – Okříšky. Celková délka obchvatu je 2 032 m.

Se zahájením výstavby se počítá v roce 2020, dokončení v roce 2023.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna