PIGI TEA odmítá úhradu půlmilionové smluvní pokuty Jemnici, problém vidí v sousední pile

Výrobce jemnického čaje společnost PIGI TEA má i nadále skutečný zájem na co nejdřívější výstavbě výrobního a skladového areálu v prostoru bývalého Autoparku na okraji města Jemnice.

Projektová příprava výstavby výrobního a skladového areálu v prostoru bývalého Autoparku nadále pokračuje, přičemž společnost PIGI TEA již učinila celou řadu kroků a vynaložila značné náklady související s realizací tohoto projektu a tedy rovněž s naplňováním přísIibu daných městu Jemnice. V tomto svém úsilí míní společnost PIGI TEA nadále pokračovat.

Bohužel, v důsledku okolnosti, které se nachází mimo sféru vlivu společnosti PIGI TEA a které
nemohla společnost PIGI TEA v době uzavření kupních smluv předvídat, došlo k navýšení
časové i finanční náročnosti přípravy záměru společnosti PIGI TEA.

Mimo jiné bylo v průběhu projektové přípravy záměru zjištěno, že na bezprostředně sousedícím pozemku města Jemnice je provozován dřevozpracující průmysl, skladování kulatiny a těžký transport, a to bez příslušných veřejnoprávních povolení a souhlasů.

Není proto znám rozsah zásahu požárně nebezpečného prostoru sousedního provozu a dalších vlivů (včetně vlivů z hlediska ochrany životního prostředí) na pozemky společnosti PIGI TEA, přičemž uvedené okolnosti významně zdržely projektovou přípravu záměru společnosti PIGI TEA.

Město Jemnice v reakci na nedodržení termínu získání stavebního povolení uplatnilo vůči společnosti smluvní pokutu půl milionu korun.

Aby bylo možné pokračovat v dalších krocích vedoucích k úspěšné a co nejdřívější výstavbě
výrobního a skladového areálu společnosti PIGI TEA a s tím souvisejícímu rozvoji města Jemnice. Podle společnosti PIGI TEA je s ohledem na nastalé okolnosti nezbytné revidovat (zejména) časové podmínky realizace záměru společnosti PIGl TEA.

Z jednání s Jemčou v kanceláři starosty Jemnice odešel majitel sousední pily po deseti minutách (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů