Soud: Postup SVAKu Jihlavsko proti Lukám nad Jihlavou navozuje dojem nevolnictví

Postup dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko při jednání s městysem Luka nad Jihlavou navozuje u krajského soudu v Brně dojem nevolnictví.

„Představa Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, že jediným nárokem, který městysi Lukám nad Jihlavou náleží je právo uzavřít smlouvu o finančním a majetkovém vypořádání (případně dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů) a že do doby uzavření takovéto smlouvy Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko i nadále náleží právo hospodaření s vodohospodářským majetkem Luk nad Jihlavou je dle názoru odvolacího soudu zcela nesprávná a navozuje dojem svého druhu nevolnictví,“ stojí v rozsudku Krajského soudu v Brně.

peníze vodaDůsledkem této mylné představy je pak pobírání nájemného za provozování vodárenského majetku Luk nad Jihlavou jako bývalého člena dobrovolného svazku obcí.

Ukončením členství pak podle názoru soudu přechází právo rozhodovat o hospodaření s vodárenským majetkem do samostatné působnosti zastupitelstva Luk nad Jihlavou.

Povinnost bývalého člena vodárenského svazku obcí  uzavřít dohodu o finančním vypořádání jako podmínku vydání majetku nelze podle soudu dovodit ze stanov dobrovolného svazku obcí.

Městys Luka nad Jihlavou musí mít možnost podle názoru krajského soudu po odchodu z vodáren vykonávat činnosti, které pro něj vykonával svazek obcí v době členství. Z tohoto závěru pak soud dovodil, že okamžikem ukončení členství musí mít bývalý člen možnost užívat nejen nesporný vodárenský majetek, ale i ten majetek, který se nachází na katastru obce. Tedy i majetek vložený i majetek privatizovaný.

Takový závěr soudu není v rozporu ani se stanovami dobrovolného svazu obcí, který stanoví termín jednoho měsíce pro finanční vypořádání.

Otázka vlastnictví je důležitá pro vypořádání hospodaření SVAKu Jihlavsko s majetkem Luk nad Jihlavou po odchodu Luk nad Jihlavou ze SVAKu (1.1.2015), kdy SVAK Jihlavsko stále pronajímal majetek Luk nad Jihlavou vodárenské společnosti jako provozovateli. Lukám nad Jihlavou totiž může vznikat nárok na vydání bezdůvodného obohacení, protože svazku obcí zaniklo právo hospodaření s majetkem městyse. Pokud dobrovolný svazek obcí neumožnil hospodaření bývalému členu svazku s majetkem, který mu náleží, dopustil se porušení svých stanov a zakladatelské smlouvy.

Jestliže vodárenská společnost platila nájemné za užívání vodárenského majetku bývalého člena do pokladny SVAKu, mělo by to podle názoru soudu postačovat na vydání bezdůvodného obohacení.

Lukám nad Jihlavou vzniká i další škoda v podobě ušlého nájemného za dobu, kdy mohl městys pronajímat svůj majetek samostatně.  Náhrady této škody se městys Luka nad Jihlavou může domáhat v dalších soudních sporech.

 

 

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna