Strategický plán předpokládá šedesát tisíc obyvatel Jihlavy v roce 2025

grafPři použití střední varianty výpočtu migrace bude mít metropole Vysočiny v roce 2020 přibližně 50 764 obyvatel, v roce 2025 50 256 obyvatel a v roce 2030 jen 49 685 obyvatel. Strategický plán rozvoje Jihlavy předpokládá nárůst obyvatel Jihlavy na šedesát tisíc v roce 2025. To by znamenalo každý rok asi tisíc nových obyvatel metropole Vysočiny. Pro dimenzování rozvoje města na rok 2025 dle demografické prognózy by stačilo počítat cílový stav 50 506 obyvatel.

Město Jihlava přitom musí plánovat svůj rozvoj veřejné vybavenosti proti klesajícím finančním prostředkům, které jsou přerozdělovány podle počtu obyvatel.

Pro dimenzování rozvoje města na rok 2025 dle demografické prognózy by stačilo počítat cílový stav 50 506 obyvatel.

Plánovaný nárůst počtu obyvatel odpovídá těmto indiciím:

a) přestože počet obyvatel města dle oficiálních statistických údajů stagnuje, byly v mezidobí 1991 – 2011 realizovány významné developerské záměry a významné rozvojové plochy individuální rodinné zástavby.

b) počet domů v Jihlavě se zvýšil z 5016 (1991) na 6161 (2011), tj. o 22,8 %. Při poměru 75% rodinných domů / 2 obyvatelé na RD a 25% bytových domů / 3 obyvatelé na 1 BJ odpovídá tato změna formy bydlení plošnému nárůstu 62,58 ha čisté plochy bydlení bez zápočtu komunikací, veřejných prostranství apod.

c) paradoxní výstupy dle výše uvedeného mají následující příčiny: – mění se struktura obyvatelstva z hlediska počtu obyvatel na jednu domácnost – bytový fond města je užíván obyvateli, kteří nejsou statisticky evidováni.

d) v období 1991 – 2011 vykazuje pohyb obyvatelstva na urbánních osách nepoměr vůči demografickým údajům města Jihlavy. Toto odpovídá trendu zajištění vlastního bydlení za výhodnějších vynaložených nákladů (zejména) na cenu pozemku.

Z celkového výčtu 11 935 nových obyvatel je 3 675 nových obyvatel limitováno etapizací, nutnými podmiňujícími investicemi, zejména přípravou a přístupností území z hlediska technické a dopravní infrastruktury města. Dalších 6 842 obyvatel je vázáno specifickými podmínkami plochy, které zpravidla znamenají nějaké omezení. Zbývajících 1 418 obyvatel jepředstavuje volný potenciál, který lze realizovat v plochách bez zvláštních podmínek nebo nákladné přípravypodmiňujících investic .

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna