SVAK Jihlavsko neuspěl u Ústavního soudu

Svaz vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko neuspěl u Ústavního soudu se stížností na rozhodování správních soudů ve vodárenských sporech se Statutárním městem Jihlavou.

SVAK Jihlavsko protestoval proti zamítnutí kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem na rozudek Městského soudu v Praze.

V napadeném rozsudku městský soud dospěl k věcnému závěru, že smlouva o založení Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko je smlouvou veřejnoprávní, a proto žalobou napadené rozhodnutí ministerstva zrušil.

Ústavní soudce Jaromír Jirsa

“ V přezkoumávané Věci je podstatné, že napadenými rozsudky správních soudů nebyla v době podání ústavní stížnosti právní věc stěžovatele dosud ukončena, nebot‘ řízení dále pokračuje před ministerstvem, kterému byla věc vrácena k dalšímu řízení. Z toho plyne, že stěžovatel má možnost domáhat se ochrany všech svých práv v průběhu tohoto pokračujícího řízení, popř. následně před správními soudy. Pokud by podle názoru stěžovatele konečné rozhodnutí ve věci narušilo jeho ústavně zaručená práva, mohl by se až poté domáhat nápravy prostřednictvím ústavní stížnosti, vyčerpal-li by před tím všechny zákonné prostředky ochrany svých práv ,“ uvedl ústavní soudce Jaromír Jirsa.

Podle pravomocného soudního verdiktu má smlouva o založení Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko veřejnoprávní charakter a řízení o sporech z ní spadá skutečně pod příslušný správní orgán – Krajský úřad Kraje Vysočina. A to i tehdy, pokud jde o majetek.
Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna