Třešť 1945: Četníci zbaveni služby, pak přišel lynč a odveta SS

Třešťské povstání proti okupantům má i po sedmdesáti letech stále nejasná místa. Jedním z těchto míst je role místních četníků v průběhu povstání. Vrchní strážmistr Eduard Salaš, štábní strážmistři Stanislav Sokola, Ladislav Makes a Leopold Beneš byli 5.5.1945 zbaveni služby členem revolučního národního výboru Antonínem Pěnkavou. Pěnkava poslal posádku četnické stanice domů s tím, že je nebude už potřebovat. Četníkům bylo z rozhlasu známo, že veškerou moc přebírají národní výbory, proto bylo Pěnkavovy výzvy četníky uposlechnuto.

Dne 6.5.1945 povolal revoluční národní výbor v Třešti do služby štábní strážmistry Stanislava Sokola a Leopolda Beneše. Četníci Salaš a Makes byli stále revolučním národním výborem v Třešti postaveni mimo službu.

Vyplývá to ze zprávy sepsané pro Okresní očistnou komisi SNB dne 23.8.1945.

Zášť Smejkala proti četníku Salačovi

Od třicátých let panovala nevraživost mezi dělnickým vůdcem Josefem Smejkalem a velitelem četnické stanice v Třešti Salačem. Četník Salač musel být z moci úřední přítomen na dělnických schůzích a demonstracích v Třešti. Když byl Smejkal vzat v září 1939 nacisty do vazby, domníval se, že to je po Salačově udání na gestapu. Zajišťovací seznamy levicových osob ale vypracovalo gestapo samostatně, bez spolupráce s českými četníky. Podle dobrozdání očišťovací komise jednal četník Salač v době nesvobody jako řádný Čech, když chránil obyvatelstvo v obvodu své stanice před německými okupanty. Výsledek toho byl, že za celou dobu nesvobody nebyl v Třešti nikdo Gestapem zatčen vyjma případů anonymních zpráv zaslaných přímo Gestapu. Josef Smejkal byl v květnu 1945 předsedou revolučního národního výboru v Třešti.

(Jde o přepis dobového dokumentu s překlepem ve jménu Salač, správně je Salaš)

Dobový kontext

V průběhu povstání proti okupantům došlo k lynčování obyvatel německé národnosti. Ztrátu zbraní místní domobranu jeli místní Němci ohlásit do Jihlavy, při návratu byli na okraji Třeště zadrženi povstalci. Při ústupu z Jihlavy směrem na jih pak oddíl SS přepadl městečko Třešť. Celkem 33 místních občanů Třeště bylo zastřeleno na místním vězeňském dvoře.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna