VDV Vysočina: Kraj a velká města musí sladit ceny jízdného veřejné dopravy a MHD

Kraj Vysočina má problémy s integrací velkých měst Vysočiny do připravovaného systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV) . Systém Veřejné doprava Vysočiny by měl od roku 2019 umožnit cestování po kraji Vysočina na jednotnou jízdenku.

Podle informací Občasníku má kraj Vysočina problém s integrováním předplacených jízdenek MHD do systému Veřejné dopravy Vysočiny. V současné době se při plánování systému VDV pracuje s integrací MHD, kde za určitý poplatek pro Kraj Vysočina, by bylo umožněno všem cestujícím přestoupit na městskou hromadnou dopravu. Musí ale dojít ke sladění cen jízdného.

Hejtman Běhounek připustil problémy při zavádění nového systému v polovině listopadu.

Velká města Vysočiny jako Jihlava nebo Havlíčkův Brod mají vlastní dopravní podniky (používají autobusy červené barvy) pro dopravu obyvatel z místa bydliště do průmyslových zóny. „Musíme se nějak zaintegrovat, copak velká města nejsou součástí kraje Vysočina?,“ položil řečnickou otázku hejtman Běhounek.

Systém Veřejné dopravy by pro velká města znamenal další platbu navíc (příspěvek na modré autobusy kraje Vysočina) často v řádech statisíců až milionů korun ročně.

Cestující budou využívat novou jízdenku (zákaznickou kartu) u které není jasné, zda bude plně integrována se stávajícími jízdenkami dopravních podniku jako jsou například Jihlavská karta. O dalších rizikách čtěte více zde.

IDS

 

 

 

 

 

 

„Projekt Veřejná doprava Vysočiny umožňuje zapojení/integraci MHD měst v regionu. Jsme ve fázi, kdy probíhá jednání s městy, prostoru pro nastavení budoucí spolupráce je mnoho. Systém umožňuje i postupné připojování jednotlivých MHD měst, tak jak to ukazují zkušenosti z jiných krajů České republiky,“ sdělila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna