Zdarma! Zpoplatnění informací městskou společností velkomeziříčská radnice zrušila

Městská společnost Velkého Meziříčí s názvem Jupiter club musí veřejnosti poskytovat informace zdarma v režimu zákona. Vyplynulo to z řešení stížnosti velkomeziříčského novináře Miloše Koláře.

Původně žádal Jupiter club zaplacení poplatku několika set korun za poskytnutí informací.

„Odpovědnost za chod společnosti nese jednatel a je na něm, jakým způsobem zajistí „právní servis“ pro jím vedenou společnost.

Radou města Velké Meziříčí bylo jednateli doporučeno v případě potřeby v oblasti poskytování informací podle InfZ využívat metodickou pomoc ze strany kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí – kancelář tajemníka tuto metodickou pomoc poskytuje, je-li o ni jednatelem požádána anebo pokud obdrží podnět ze strany žadatele o informace tak, jak tomu je právě v případě Vaší shora uvedené stížnosti z 26.4.2017.

V souladu s ustanovením § 17 odst. 4 InfZ proto také kancelář tajemníka doporučila jednateli Jupiter clubu s.r.o., aby Vám informace dle žádosti z 20.3.2017 byly na základě Vámi podané stížnosti bezodkladně poskytnuty, a to bez úhrady nákladů,“ stojí v úřední odpovědi velkomeziříčské radnice.

Zatím není jasné, jak městská rada Velkého Meziříčí ocení neochotu jednatele městské společnosti Milana Dufka a dalších zaměstnanců dodržovat platnou legislativu.

velkomeziříčsko

Zasáhne dozorčí rada?

Městská společnost Jupiter club má také dozorčí radu, která by měla neprodleně konat v souladu se zásadou „péče řádného hospodáře“. Dozorčí rada Jupiter clubu ale pracuje v absolutním utajení, o jejích členech nejsou žádné informace ani na obchodním rejstříku. Až Kontrolní výbor zastupitelstva zjistil jméno předsedy dozorčí rady, kterým je Bohumil Prudík, jejími členy jsou radní Jiří Michlíček a opoziční zastupitel Vít Ráček.

Nečinnost dozorčí rady při pochybeních jednatele společnosti by pro město Velké Meziříčí mohla znamenat i riziko vzniku škody.

Výběrové informace městského zpravodaje

Městská společnost Jupiter club je vydavatelem tištěného zpravodaje i provozovatelem informačního portálu Velkomeziříčsko. Starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid dosadil do redakce Velkomeziříčska svého stranického zástupce Petrose Martakidise i proti vůli části zastupitelů.

Informační portál Velkomeziříčsko se vyhýbá publikování informací o činnosti zastupitelů, například v souvislosti s revitalizací náměstí. Redakce Velkomeziříčska dosud nepublikovala informaci o dopisu dvanácti zastupitelů, kteří požádali radnici, aby neuzavírala smlouvu s vítězem architektonické soutěže.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna