Zpráva pro předsedu vlády: žďárská ZŠ Komenského je inkluzivní škola!

dětiKraj Vysočina ve zprávě pro vládu České republiky o stavu romské menšiny výslovně zmiňuje úspěch žďárské základní školy v přeměně na inkluzivní školu. Informace uvedené v materiálu poslouží jako podklad pro rozhodování orgánů státní správy, místní samosprávy i pro širší odbornou diskusi.

Zprávu si premiér Bohuslav Sobotka přečte zřejmě již v nejbližší době, snad si povšimne i pochvalné zmínky o úspěších žďárské školy.

V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními.

Žďárská základní škola Komenského 6 úspěšně překonává i společenské předsudky v podobě označení „romská škola“. Přítomnost dětí ze sociálně vyloučené lokality zde způsobuje odliv dětí majoritní společnosti. K dané problematice jsou ve Žďáru nad Sázavou diskusní setkání s občany, ale s nezřetelnými výsledky.

Na škole funguje i speciální poradenské pracoviště a daří se jí získávat asistenty pedagoga, i když je to na úkor vlastních prostředků pedagogických pracovníků.

Zpráva pro vládu České republiky zmiňuje i založení přípravné třídy pro děti s lehkým mentálním postižením  do přípravné třídy. Přípravné třídy jsou obecně zřízeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna