Bitva o SOKR: Střet zájmů EU a krajských zájmů Vysočiny

Komora obnovitelných zdrojů a Česká společnost pro větrnou energii s nesouhlasí se Strategií ochrany krajinného rázu (SOKR) schválenou v polovině března krajskými radními Vysočiny.

Důvodem je negativní dopad na rozvoj sektoru větrné energetiky, který je v zásadním nesouladu se strategickými dokumenty a koncepcemi státu v energetice při dosahování cílů a závazků v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které mají podpořit energetickou soběstačnost/bezpečnost ČR.

Iniciativa kraje Vysočina představená ve Strategii ochrany krajinného rázu jde proti Akčnímu plánu pro větrnou energetiku, který byl Evropskou komisí představen 24.10.2023 s cílem podpořit rozvoj větrné energetiky. Pro rozvoj větrné energetiky v EU je třeba maximálně urychlit povolovací procesy, to SOKR kraje Vysočina v žádném případě nedělá, naopak je komplikuje a omezuje tím, že klade důraz pouze na dopad výstavby větrných elektráren na krajinný ráz a nebere v úvahu další převládající veřejný zájem.

Podle Komory obnovitelných zdrojů není SOKR v souladu s dikcí RED III, která považuje obnovitelné zdroje energie (OZE) za veřejný zájem, který slouží veřejnému zdraví a bezpečnosti při zvažování právních zájmů v jednotlivých případech ochrany přírody a krajiny.

V rámci Evropské zelené dohody je obnovitelná energie pilířem přechodu na čistou energii. Vyrábí se za nízkou cenu a vyrábí se doma, což snižuje závislost Evropy na externích dodavatelích. To je důvod, proč je úroveň ambicí EU zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v jejím energetickém mixu a opatření nezbytná k dosažení tohoto cíle pravidelně revidována.

Sladit zájmy Evropské unie se zájmy ochrany kraje Vysočina nebude nic jednoduchého. Za hranicemi České republiky jsou často vidět desítky a desítky stožárů větrných elektráren. Několik desítek větrných elektráren by mohlo vyrůst i na Vysočině, alespoň podle plánů investorů. Kraj Vysočina ale zaktualizoval Strategii ochrany krajinného rázu a místní samosprávy rázem ztratily chuť jednat s investory s jednoduchou argumentací „kraj Vysočina větrné elektrárny nechce“.

Politická bitva o větrné elektrárny v kraji Vysočina byla zahájena.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů