BLACKOUT 2016: silná vichřice připraví Vysočinu o elektřinu. Co bude dál?

Na jaře roku 2016 se Vysočinou prožene obrovská vichřice, která způsobí obrovské výpadky zásobování elektřinou (blackout). Budou funkčně vyřazeny systémy a služby považovány v normálním životě za samozřejmost. Integrované složky záchranného systému Vysočiny se zaměří na přednostní zásobování PHM, potravinami a vodou, činnost při ochraně zdraví, života a majetku občanů. Bude nutné v řádech hodin znovu nouzově nastartovat (blackstart) provizorní rozvodní síť elektřiny na území okresů Jihlava, Žďár nad Sázavou a Třebíč.

fb

Takový je námětový scénář cvičení BLACKOUT 2016. Cvičení se zúčastní Nemocnice Jihlava, Domov seniorů Ždírec a základní složky Integrovaného záchranného systému (HZS, PČR, ZZS).

Další scénář se dá přibližně popsat a předpovědět:

Po řádění mimořádně silné vichřice zůstávají lokální nouzové zdroje (hasiči, nemocnice, policie, vojáci…). Nemocnice nastartovaly naftové dieselagregátory.  Během rozpadu přenosové soustavy se (od nadfrekvence 52,5 Hz) automaticky odpojila Jaderná elektrárna Dukovany (vypnuly vypínače 400 kV na všech čtyřech vývodových linkách), ale všechny čtyři reaktorové bloky úspěšně zregulovaly na vlastní spotřebu, takže Dukovany jsou pro obnovu soustavy k dispozici. Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice a ostatní vodní zdroje se odpojily od soustavy a vypnuly.

 

 

Krizový štáb Kraje Vysočina má zdánlivě jednoduchý úkol: nouzově nastartovat Dukovany a Dalešice (blackstart) a elektrickou dovést do  krajského města Jihlavy a do okresních měst (TR, ZR) a vybraných pracovišť,

Elektrické vedení umožňující dodávku elektrické energie z rozvoden sousedních krajů směrem na Vysočinu jsou v poruchovém stavu, takže v krátké době nelze podat napětí ani z okolních rozvoden Čebín, Oslavany, Sokolnice a Suchohrdly u Znojma.

Evidován vysoký počet poruch je na distribučních vedeních 22kV a nízkého napětí v postižené oblasti. Ostatní rozvodny a vedení 400 a 110 kV jsou provozuschopné.

 

Hlavním zdrojem obnovy budou Dukovany, které po podání rezervního napájení z jednoho hydrogenerátoru Dalešic poskytnou 2. reaktorový blok pro rozjezd přenosové soustavy z uzlu Slavětice.

Krajský úřad  Vysočina určí odběratele s požadovanou prioritní dodávkou elektrické energie. Provozovatelem distribuční sítě (EON) budou tito odběratelé přiřazeni ke konkrétním napájecím vedením 22kV, kterým bude určena priorita při obnově dodávky.

V elektrárně Dukovany zahájí součinnost při námětovém cvičení Blackout 2016 sloužící operátor elektro dozorny, který obdrží informace od centrálního dispečinku 110 kV E.ON Brno a dispečinku ČEPS Praha o situaci v distribuční a přenosové soustavě a předá tuto informaci sloužícímu směnovému inženýrovi. Směnový inženýr, vzhledem ke snížení výkonu všech čtyř reaktorových bloků a zregulování na vlastní spotřebu, informuje velitele havarijního štábu Dukovan, který potom za Dukovany komunikuje s ostatními účastníky cvičení.

Hlavním námětem cvičení Blackout 2016 je krizová komunikace přenosových dispečinků ČEPS (KŠ ČEPS, směr JE Dukovany, PVE Dalešice, dispečink E.ON, státní správa …) a dispečinku E.ON (směr PKŠ E.ON, ČEPS, JE Dukovany, Dispečinky 22kV..), způsob komunikace).

 

Naše přetechnizovaná civilizace by byla tímto stavem značně zasažena. Jelikož v Evropě i ve světě byly zaznamenány případy blackoutu je důvod se na tento stav připravovat. V novodobé historii již ČR stavům směřujícím k blacoutu čelila.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů