Deset zajímavých zjištění o kvalitě krajského školství Vysočiny 2022

Kraj Vysočina realizoval dotazníkové šetření mezi žáky a učiteli s cílem získat zpětnou vazbu o kvalitě středních škol. Žádost o účast v anketě dostalo 18 496 středoškoláků a 2 397 učitelů (ředitelé škol dodávali v samostatných souborech e-mailové kontakty na žáky a zvlášť na učitele).

V případě žáků se šetření zúčastnilo 34,2 % dotázaných, tedy formulář vyplnilo 6 331 z nich. U učitelů byla návratnost vyšší, a sice 58,0 %. To odpovídalo 1 391 učitelům. Takto vysoká návratnost v obou případech skutečně představovala statisticky reprezentativní vzorek umožňující další zpracování získaných dat.

Survey Says: High School Students Lack Sufficient Knowledge of Student Aid  | Fastweb

Ze získaných dat vyplynulo těchto deset základních zjištění:

V Kraji Vysočina se neobjevují výrazné meziokresní rozdíly v hodnocení klimatu ve školách a kvality výuky, spokojenosti žáků a učitelů

Pro žáky i učitele je při výběru školy důležitá především dojezdová vzdálenost, nižší prioritu má její prostorové zázemí

Každý třetí žák si při změně své studijní cesty vybere jiný obor na stejné školy, nezájem o obor je nejčastějším důvodem změny

Nejdůležitější osobou pro žáky ve škole, z které mají nejlepší pocit a ke komu chovají největší důvěru, je třídní učitel(ka). V případě učitelů je to pro ně vedení školy

Při hodnocení kvality výuky je nejvíce akcentována odborná úroveň, nedostatečné jsou aktivizující formy výuky a její inspirativnost

U škol jsou pozitivně hodnoceny prostory pro výuku, avšak deficitem je absence prostor pro pobyt žáků mimo vyučování

Kladné hodnocení získávají volnočasové aktivity, avšak jejich nabídka je často na školách limitována

Nižší důvěryhodnost ze strany žáků i učitelů mají školní poradenská pracoviště, dobré hodnocení pak mají školská poradenská zařízení

Učitelé mezi největší slabé stránky řadí přístup žáků, ti pak vnímají jako problém nedostatečnou tvůrčí atmosféru ve výuce

Žáci i učitelé shodně vnímají vedení školy. Potvrzuje se vysoká korelace mezi ochotou a schopností řešit problémy a vnímáním vedení školy

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů